Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Drömling

Noordwestelijk van Maagdenburg ligt dit 340 km2 grote natuurgebied. In een natuurlijke verlaging van 20 bij 15 km is het een nat gebied. In de 18de eeuw is het moeraslandschap gedraineerd om geschikt te worden voor agrarische activiteiten.

Lees meer over vakantiehuizen in Drömling
Lees meer over:

Noordwestelijk van Maagdenburg ligt dit 340 km****2 grote natuurgebied. In een natuurlijke verlaging van 20 bij 15 km is het een nat gebied. In de 18****de eeuw is het moeraslandschap gedraineerd om geschikt te worden voor agrarische activiteiten.

Tegenwoordig is het grootste gedeelte van dit cultuurlandschap beschermd door natuur reservaten en andere bescherming programma’s. Zo is er in het oostelijk deel een reservaat die 103 km2 bestrijkt. Het bestaat uit graslanden, bossen en maar liefst 1725 km aan afwateringsloten. Opvallend zijn de rijen populieren op en langs dammen staan bij afwateringsloten. De natte weides en vele plekken met open water zorgen ervoor dat er een unieke flora en fauna is. Deze flora en fauna wordt echter bedreigd doordat het gebied ontwaterd wordt. Voor landbouw moet het grondwater peil naar beneden en dat zorgt ervoor dat water minnende soorten weg geconcurreerd zullen worden door soorten die beter op drogere grond kunnen staan. Het is een dunbevolkt gebied maar toch zijn er enkele wegen, spoorwegen en kanalen die het gebied doorkruisen. Desondanks is het mogelijk om in alle rust te gaan wandelen en genieten van de weidse uitzichten. De kans dat u een ooievaarsnest ziet is aanwezig omdat men a sinds 1990 bezig is met het beschermen van de ooievaar in het gebied.

Flora en Fauna

Door de ligging van het gebied zijn er een aantal grenzen van verspreidingsgebieden die zorgen voor een diverse flora en fauna. Zo zijn er Atlantische, continentale, noordelijk en zuidelijke soorten.

Er zijn veel vogels die van natte leefomgevingen houden, zo zijn er witte en zwarte ooievaars, reigers, knobbelzwaan, dodaars, wulpen en verscheidene eendensoorten. Verder zijn er nog de rode wouw, raven, wielewaal en nachtegaal. Van de 40 soorten zoogdieren staat de helft op de rode lijst zoals de otter en de bever. Planten als de akeleiruit, pilvaren, vlottende bies en poelruit zijn enkele voorbeelden van de aanwezige flora. Van de 450 soorten zijn er 102 die op de rode lijst staan.