Vakantiehuizen Het Voorsterbos

Het Voorsterbos is ontstaan in 1944 en is daarmee één van de oudste bossen van Flevoland. Het gebied ligt ongeveer 10 kilometer ten oosten van Emmeloord. Het bosgebied is erg afwisselend. Er staan zowel loof- als naaldbomen en in het bos zijn ook waterpoeltjes te vinden. Je kunt er zowel wandelen als fietsen en het is mogelijk om naast het Voorsterbos bijvoorbeeld ook één van de randmeren in deze omgeving te bezoeken.

Lees meer over vakantiehuizen in Het Voorsterbos

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Voorsterbos is ontstaan in 1944 en is daarmee één van de oudste bossen van Flevoland. Het gebied ligt ongeveer 10 kilometer ten oosten van Emmeloord. Het bosgebied is erg afwisselend. Er staan zowel loof- als naaldbomen en in het bos zijn ook waterpoeltjes te vinden. Je kunt er zowel wandelen als fietsen en het is mogelijk om naast het Voorsterbos bijvoorbeeld ook één van de randmeren in deze omgeving te bezoeken.

Het bos wordt beheert door natuurmonumenten. De bomen in het Voorsterbos groeien behoorlijk hard, zodat de dikke bomen die er nu staan er al eeuwenoud uit zien. De zwarte specht, een broedvogel van oude bossen, heeft zich al kunnen vestigen in het Voorsterbos. Sommige delen van het bos zijn vochtiger, waardoor er een moerasachtig bos is ontstaan. Hier voelen vogelsoorten als wielewaal en matkop zich thuis.

Europese otter en grote weerschijnvlinder

Dankzij de afwisseling in het bos is de soortenrijkdom hoog. In de vochtige delen komen er veel libellen en amfibieën voor. Er leven duizenden kikkers en padden die hier hun eieren leggen en opgroeien. Ook groeien er in dit biotoop veel zeldzame plantensoorten. Enkele planten die in het gebied gezien zijn, zijn de moerasvaren, blaassilene, meerdere soorten sleutelbloemen, geelhartje en lievevrouwebedstro.

De europese otter is sinds kort ook in het gebied aanwezig. Deze soort was nog niet lang geleden bijna uitgestorven in Nederland, maar heeft zich recent, mede dankzij herintroductieprojecten, weer op een aantal plekken weten te vestigen, waaronder in het Voorsterbos. Dat de otter in het bos kan leven wijst erop dat de waterkwaliteit in het Voorsterbos erg goed is. Ook vossen, reeën en marters leven in het Voorsterbos. Marters zijn, net als otters, nachtdieren en de kans om ze te zien is erg klein. Vossen en reeën laten zich overdag wel regelmatig zien.

Af en toe bezoekt een andere zeldzaamheid het bos, namelijk de grote weerschijnvlinder. Deze grote en prachtig gekleurde dagvlinder wordt af en toe gezien in de vochtige delen van het Voorsterbos. Deze vlindersoort is in heel Nederland zeldzaam en is vooral te vinden in de natte delen van Twente, de Achterhoek en Brabant en in gebieden als de Weeribben. Iemand die de grote weerschijnvlinder goed gezien heeft zal dat niet snel meer vergeten!