Vakantiehuizen Kroonspolders

De Kroonspolder ligt in het westen van Vlieland, aan de wadkant. De Kroonspolder bestaat eigenlijk uit drie polders, de eerste met zoet water en de andere twee met brak water. Het water is brak geworden doordat enkele jaren geleden er een doorbraak in de Polderdijk is gemaakt zodat het nu in verbinding staat met het wad. 
 
Lees meer over vakantiehuizen in Kroonspolders

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Kroonspolder ligt in het westen van Vlieland, aan de wadkant. De Kroonspolder bestaat eigenlijk uit drie polders, de eerste met zoet water en de andere twee met brak water. Het water is brak geworden doordat enkele jaren geleden er een doorbraak in de Polderdijk is gemaakt zodat het nu in verbinding staat met het wad.

Aan de andere kant van de Polderdijk ligt het Postthuyswad waar kweldervorming plaatsvindt, het overstroomd alleen nog maar met zeer hoog water. Kroon is de naam van de man die deze polders geschikt wou maken voor landbouw, toen dit echter niet lukte is er een mooi natuurgebied ontstaan maar de naam is gebleven. Het is een beschermd gebied maar vanaf de Polderdijk heeft u schitterend uitzicht over de polders en alles wat en in leeft, met excursies komt u ook het gebied in. Bij informatiecentrum de Noordwester kunt u meer informatie krijgen.

Flora en fauna

In de eerste polder is het zoet water, hier groeien vele orchideeën maar ook gewone vleugeltjesbloem en addertong. In de brakke polders vindt u planten als moeraskartelblad, zilte zegge en sierlijk vetmuur. Vele van deze zijn rode lijst soorten en zullen soms moeilijk te vinden zijn, meer algemene soorten zijn gewone waternavel, melkkruid of gewone zoutmelde. In de iets drogere delen zult u duindoorn, grauwe wilg en gewone vlier vinden.

In de polders zijn ook zeer veel vogels te vinden, sommigen die er de gehele jaar te vinden zijn, anderen alleen een seizoen en weer andere komen uitrusten bij hoog water. Zo vindt u de rosse franjepoot, morinelplevier en kleine strandloper dichtbij het strand en gaat u verder de polders in kunt u pestvogels, dwerggorzen en houtsnippen zien. Wellicht hoort u onderweg de vuurgoudhaan, kleine barmsijs of de blauwborst al zingen. Er zijn ook andere beesten te zien zoals de zandhagedis, bosmuis, dwergmuis en natuurlijk konijnen.