Vakantiehuizen Maas-Schwalm-Nette

Het natuurpark Maas-Schwalm-Nette (NMSM) is een grensoverschrijdend natuurpark in Duitsland en Nederland en werd opgericht in 2002 en het omvat een oppervlakte van 870 vierkante kilometer. De naam komt van de rivieren de Maas, Schwalm en Nette. In het Duits-Nederlandse natuurpark Maas-Schwalm-Nette is aan weerszijden van de grens bijna 10.000 hectare aan natuurgebieden en vogelreservaten. De gebieden variëren van extreem vochtig en voedselrijk in de beekdalen tot extreem droog, zanderig en voedingsstoffen arm aan de terras randen.

Lees meer over vakantiehuizen in Maas-Schwalm-Nette
Lees meer over:

Het natuurpark Maas-Schwalm-Nette (NMSM) is een grensoverschrijdend natuurpark in Duitsland en Nederland en werd opgericht in 2002 en het omvat een oppervlakte van 870 vierkante kilometer. De naam komt van de rivieren de Maas, Schwalm en Nette. In het Duits-Nederlandse natuurpark Maas-Schwalm-Nette is aan weerszijden van de grens bijna 10.000 hectare aan natuurgebieden en vogelreservaten. De gebieden variëren van extreem vochtig en voedselrijk in de beekdalen tot extreem droog, zanderig en voedingsstoffen arm aan de terras randen.

Heidemoore

Vanwege de dicht bij het grondoppervlak liggende klei ontstonden hier vennen die uitsluitend door regenwater gevoed worden. Hier is één van de grootste populaties van de heikikker in geheel Noordrijn-Westfalen. Andere typische soorten die hier voorkomen zijn de dodaars en plantensoorten zoals snavel-zegge, veenbes en zonnedauw..

Krickenbecker Seen

Het gebied wordt gedomineerd door de vier Krickenbecker meren die als een klaverblad aan het waterkasteel de Krickenbeck liggen. Het gebied is de thuisbasis van de grootste kolonie blauwe reigers en biedt voor veel watervogels zoals grote zaagbekken en vele soorten eenden een ideaal trek- en overwinteringsgebied. Het reservaat is een belangrijk broedgebied voor riet vogels zoals waterral, roerdomp en grote karekiet.

Brachter Wald

Een kwart van het totaal is voormalige militair terrein, gekenmerkt door een open heide vegetatie en zand kalkgraslanden. Het resterende gebied is bebost met fijnsparren en douglas sparren. Je kan nog steeds verschillende locaties aan dophei vinden die nergens anders in de gehele Bondsrepubliek Duitsland kunnen worden gevonden. Daarnaast is het gebied van Europees belang door de aanwezigheid van boomleeuwerik en nachtzwaluw.

Schwalmtal

Kenmerkend voor dit gebied zijn elzen-broek- bossen met verschillende zeggengezelschappen. Met toenemende afstand van de Schwalm gaat het bos in een eiken-, beuken- en berkenbos over. Het gebied is een belangrijk leefgebied voor vele vogels. Onder andere kan je ijsvogel, grote gele kwikstaart, en waterral waarnemen.