Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Middelplaten

De Middelplaten is nauw verbonden aan het Veerse meer. In het meer liggen drie eilanden die de Middelplaten vormen, sommigen van deze eilanden zijn bijna vastgegroeid aan het vaste land. Samen hebben ze een oppervlakte van ongeveer 286 hectare.
 
Lees meer over vakantiehuizen in Middelplaten
Lees meer over:

De Middelplaten is nauw verbonden aan het Veerse meer. In het meer liggen drie eilanden die de Middelplaten vormen, sommigen van deze eilanden zijn bijna vastgegroeid aan het vaste land. Samen hebben ze een oppervlakte van ongeveer 286 hectare.

Op deze eilanden staat al sinds 1992 een kudde Halflinger pony’s die het gebied openhouden. Met 14 paarden wordt het gras en andere vegetatie afgegraasd zodat het niet dichtgroeit en het open karakter behoud. Veel vogels vinden deze lage vegetatie juist een goede omgeving omdat ze goed om zich heen kunnen kijken. Deze eilanden zijn niet voor publiek toegankelijk en het beste te bekijken vanaf de dijk maar het is mogelijk om een kano te huren en op deze wijze toch dichterbij te komen om alles nog beter te bekijken en dingen te zien die je anders niet door de verrekijker ziet. Door rustig in de kano te zitten kunt u goed kijken wat voor vogels zich in de struwelen schuil houden. Mocht u toch graag de vegetatie willen bekijken kunt u met een boswachter mee tijdens excursies.

Flora en fauna

Ondanks dat het voor het grootste gedeelte lijkt te bestaan uit korte vegetatie is er een hoop variatie te vinden. Zo worden sommige stukken geel van de grote ratelaar in bloei maar ook de rode ogentroost en addertong zijn te vinden. Orchideeën doen het ook goed bij deze combinatie van bodem en beheer dus kunt u bijvoorbeeld de rietorchis of de moeraswespenorchis zien bloeien.

Doordat op deze eilanden de natuur rustig zijn vrije loop mag begaan is het voor vele vogels een uitstekende plek om rustig te broeden in het voorjaar of overwinteren. In het voorjaar kunt u broedende visdieven, kluten of bergeenden zien maar ook kolonies van lepelaars en aalscholvers. Door een nog onbekende reden gaat de populatie aalscholvers achteruit, er wordt gedacht dat het een afname van voedsel aanbod is sinds er meer zout water het meer in gelaten word. In de winter zijn niet allen grote groepen smienten te vinden maar ook rosse grutto en zeldzame witbuikrotgans en roodhalsgans.