Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Nationaal park Färnebofjärden

Het natuurgebied Färnebofjärden heeft sinds 1998 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 10100 hectare, waarvan 4110 hectare uit water bestaat. Het staat bekend om zijn rijken vogelleven, weilanden, uiterwaarden, oude bossen en stroomversnellingen. Het park maakt deel uit van de Nedre Dalälven regio waarin een mozaïek te vinden is van rivieren, stroomversnellingen, en meren. Het park maakt deel uit van de Nature 200, LIFE+ en de Ramsar Convention. 

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal park Färnebofjärden
Lees meer over:

Het natuurgebied Färnebofjärden heeft sinds 1998 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 10100 hectare, waarvan 4110 hectare uit water bestaat. Het staat bekend om zijn rijken vogelleven, weilanden, uiterwaarden, oude bossen en stroomversnellingen. Het park maakt deel uit van de Nedre Dalälven regio waarin een mozaïek te vinden is van rivieren, stroomversnellingen, en meren. Het park maakt deel uit van de Nature 200, LIFE+ en de Ramsar Convention.

Färnebofjärden Nationaal Park wordt ook wel gezien als de natuurlijke grens tussen noord en zuid Zweden. In dit park treft men dan ook een mix van flora uit noord en zuid Zweden aan. Het park bevind zich in een redelijk vlak gebied en biedt dan ook de mogelijkheid om de natuur te ervaren zoals natuur is en hoort te zijn. De rivier die door het park loopt, de Dalälven rivier, is uniek in zijn soort en hoe het zich een weg door het land weet te vinden. Vele ongewone habitats zijn te vinden in dit park, het wemelt in het park dan ook van het leven in de vele vennen, weilanden, oude bossen en uiterwaarden. Doordat het park op de grens tussen noord en zuid Zweden te vinden is zijn er ook duidelijke verschillen aan te treffen tussen het noorden en het zuiden van het park. Zo wordt het noordelijke gedeelte gekenmerkd door moerassen en naaldbossen en het zuidelijke gedeelte door loofbossen inclusief eiken en lindebomen. Kenmerkend voor dit park zijn ook de periodieke overstromingen in het gebied en door het vlakke landschap zijn de uiterwaarden vrij uitgebreid. Deze natuurlijke grens tussen noord en zuid Zweden wordt ook wel Limes Norrlandicus genoemd.

Flora en fauna

Het Nationale Park kent een rijke flora en fauna. Het vogelleven, in het bijzonder, toont een verscheidend aan soorten dat uniek is voor heel Zweden. Regelmatig kan men hier meer dan 100 vogelsoorten aantreffen die zich in dit gebied nesten. In het park treft men verscheidene soorten spechten en uilen aan. In de wateren van het park kan men wel 20 verschillende vissoorten aantreffen. Ook biedt het park een toevluchtsoord voor ongeveer 70 bedreigde insectensoorten. Andere fauna die in het park gevonden kan worden zijn elanden, herten, hazen, vossen, marters, bevers, lynxen en lemmingen.

In het park is ook een grote variëteit aan flora aanwezig, zo zijn er 260 verschillende vasculaire planten in het park te vinden. In het noordelijke gedeelte treft men oude naalbossen aan en doordat er veel staand doodhout aanwezig is geeft het de impressie van een onaangetaste wildernis. In het zuidelijke gedeelte treft men voornamelijk loofbossen aan gevuld met voornamelijke eik en linde. Andere soorten in het nationale park zijn ratelpopulier en elzenmoerassen.