Vakantiehuizen Natuurgebied Vejlerne

Tussen de plaatsen Thisted en Fjerritslev ligt het natuurgebied Vejlerne. Dit natuurgebied heeft een grootte van ongeveer 6000 hectare. Het huidige beheer van het gebied zorgt ervoor dat 1/3 open en begraasde gebieden zijn, 1/3 uit rietbedden bestaat en 1/3 open water is. Vandaag de dag kent dit gebied de grootste broedpopulatie aan grauwe gansen in Denemarken, namelijk meer dan 1200 paren. 

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurgebied Vejlerne
Lees meer over:

Tussen de plaatsen Thisted en Fjerritslev ligt het natuurgebied Vejlerne. Dit natuurgebied heeft een grootte van ongeveer 6000 hectare. Het huidige beheer van het gebied zorgt ervoor dat 1/3 open en begraasde gebieden zijn, 1/3 uit rietbedden bestaat en 1/3 open water is. Vandaag de dag kent dit gebied de grootste broedpopulatie aan grauwe gansen in Denemarken, namelijk meer dan 1200 paren.

Oorspronkelijk bestond het gebied uit twee ondiepe takken van de Limfjord. Sinds pogingen in de jaren ’80 om het gebied terug te winnen, wordt het gebied begraasd, hooi en riet geoogst, gevist en gejaagd op dieren. In 1960 werd Vejlerne het grootste weteschappelijke reservaat in Denemarken. Naast dat Vejlerne een Ramsar gebied is, maakt het ook onderdeel uit van het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie en wordt dan ook beschermd onder het beheer hiervan.

Naast de grote populatie aan grauwe gansen in het gebied zijn er ook andere vogels te vinden, zoals onder andere de roerdomp, de zomertaling, de kluut, de waterral, de porseleinhoen, de zwarte stern en de baardman. Daarnaast staat dit natuurgebied bekend als de enige plek in Denemarken waar de lepelaar en de dwergmeeuw kunnen worden gezien. In de hefst dienen de weides in het gebied als een rustplaats voor vele kraanvogels.

Dwaalgasten

Jaarlijks worden er hier meer dan 300 verschillende vogelsoorten waargenomen en ook is er een lange lijst van vogels die hier maar af en toe langskomen. Een aantal soorten die men hier kan tegenkomen zijn onder andere de Noord-Amerikaanse roerdomp, de kwak, de purperreiger, de zwarte ibis, de roodhalsgans, de blauwvleugeltaling, het kleinst waterhoen, de jufferkraanvogel, de amerikaanse steltkluut, de vorkstaartplevier, de steppevorkstaartplevier, de amerikaanse goudplevier, de witstaartkievit, de grote grijze snip en de dwerggors. Aan de randen van het gebied waar meer bedrijvigheden zijn en de landbouwgronden liggen kan men een rijke flora en fauna vinden. ondanks dat het gebied niet open is voor het publiek, om zo de rust voor de vogels te waarborgen, kan men wel een van de vele uitkijktorens bezoeken, van waar men de vele vogels kan zien en observeren.