Vakantiehuizen Natuurpark De Duinen van Corrubedo

Galicië telt maar 6 natuurparken en deze is gelegen aan de Atlantische kust. Met een oppervlakte van 10 km2 is het niet de grootste maar wel een belangrijk park. Door Ramsar is het erkend als een wetland van internationaal belang, een jaar nar de oprichting in 1992.

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark De Duinen van Corrubedo
Lees meer over:

Galicië telt maar 6 natuurparken en deze is gelegen aan de Atlantische kust. Met een oppervlakte van 10 km2 is het niet de grootste maar wel een belangrijk park. Door Ramsar is het erkend als een wetland van internationaal belang, een jaar nar de oprichting in 1992.

Dit kustsyteem is al zeer oud wat er voor gezorgd heeft dat het systeem zich volledig heeft ontwikkelt. Er zijn lagunes, een krekengebied, dennenbossen, duinen en strand. Een mobiele duin van bijna 1 kilometer in lengte is een opvallend onderdeel, er is een pad over deze duin aangelegd. De duin brengt u naar het strand, een groot strand met goudbruin zand en blauw water. Ook al is het aardig druk in het weekend is er altijd wel een plekje te vinden, dankzij een stevig wind die verkoelt zijn de golven iets hoger. Windsurfers zijn er dan ook regelmatig te vinden. Vanaf het bezoekerscentra zijn 3 natuur wandelingen uitgezet voor diegene met een speciale flora en fauna interesse waarvan eentje langs het indrukwekkende strand komt.

Flora en fauna

Er zijn 35 vogelsoorten in het park waargenomen. Het is een belangrijk broedgebied voor de griel en strandplevier. Zeevogels als de grote en kleine mantelmeeuw maar ook andere vogels als een zeldzame ondersoort van de rietgors, purper reiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, slobeend en krakeend broeden in het gebied. De rotsige stukken bieden voor migrerende soorten als de paarse strandloper, scholekster en steenloper een veilige haven. In de graslanden zijn soorten als smelleken, rietgors, goudplevier en velduil te vinden. Ook voor reptielen en amfibieën is het een belangrijk gebied, er komen enkele bedreigde soorten voor als Spaanse parelskink, Europese moerasschildpad en de Iberische knoflookpad.

De bossen bestaan voornamelijk uit zeeden en eucalyptus, hier liggen ook de oudste duinen die zijn vastgelegd door vegetatie. Andere soorten die voorkomen zijn de moeraswespenorchis, zomerschroeforchis, vlasbekje, silene, riet en zeekraal.