Vakantiehuizen Natuurpark du Pays des Collines

Du Pays des Collines is een heuvelachtig gebied dat zich uitstrekt tussen Doornik in het zuidwesten tot Brussel in het noordoosten. Het gebied is aangewezen als natuurpark, waardoor de regio beschermd is en de natuurwaarden in stand gehouden worden. In de dalen stromen er beekjes en is er vooral akkerland. Hogerop, op de heuvels, groeien er prachtige heuvelbossen. Op cultureel vlak is er in de streek ook voldoende te beleven. 

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark du Pays des Collines

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Du Pays des Collines is een heuvelachtig gebied dat zich uitstrekt tussen Doornik in het zuidwesten tot Brussel in het noordoosten. Het gebied is aangewezen als natuurpark, waardoor de regio beschermd is en de natuurwaarden in stand gehouden worden. In de dalen stromen er beekjes en is er vooral akkerland. Hogerop, op de heuvels, groeien er prachtige heuvelbossen. Op cultureel vlak is er in de streek ook voldoende te beleven.

Het gebied heeft een fraai landschap. Ondanks dat er in de dalen redelijk wat land wordt gebruikt voor akkerbouw, is er ook ruimte voor houtwallen, poeltjes en boomrijen. Daarnaast zijn er in het gebied diverse bossen te vinden, zoals Bois d’ Hubermont. In het gebied liggen diverse musea, zoals het streekmuseum ‘La Maison du Pays des Collines’. In dit museum wordt vooral informatie gegeven over de regio. Een bekende wandeling is ‘Le Sentier de l’ Éntrange’. Deze 7km lange wandeling voer langs monsterlijke beeldhouwwerken van Jacques Vandewattyne.

Hellingbossen

Het Bois d’ Hubermont is een bos ten zuiden van de plaats Ronse. Dit bos is een prachtig hellingbos, waarin enkele beekjes ontspringen. Er zijn mogelijkheden om in dit bos een mooie wandeling te maken. Hierbij moet u zeker letten op de flora. In dit bos groeien bijzondere bossoorten, zoals heelkruid, eenbes, goudveil en bleke zegge. Goudveil is een typisch plantje van bosbeken en hij is dan ook vrijwel alleen maar te vinden op drassige grond naast de beekjes.

In het bos komen de kleine en middelste bonte specht hier en daar voor. De grote bonte specht is erg algemeen, en overal in het bos wel te vinden. In de zomer zingen er tuinfluiters en bosrietzangers in het gebied.

Iets ten zuiden van het Bois d’ Hubermont ligt nog een groep met bossen. Dit zijn onder andere het Bois du Carmoi, Bois d’ Houtaing en Bois de la Motte. Soms maakt het bos deel uit van een landgoed, zoals Bois d’ Houtaing deel uitmaakt van landgoed Houtaing. Ook deze bossen zijn heuvelachtig, en er is een mooie flora en fauna. In de bossen zijn plantensoorten als hangende zegge, reuzenpaardenstaart en beekpunge te vinden. In de poeltjes leven salamanders, zoals de alpenwatersalamander. Langs de bosranden leven geelgorzen, ringmussen en braamsluipers en ook reeën zijn regelmatig te zien.