Vakantiehuizen Parc National de Marquenterre

Het National natuurpark de Marquenterre is een biologische hotspot aan de kust van Picardië. De naam van het gebied zou een samentrekking zijn van mer qui entre en terre wat letterlijk vertaald ‘de zee die het land binnenkomt’ betekend. Het landschap is dan ook typisch voor kustgebieden en bestaat uit duinen, zilte moerassen, kwelders en rietbedden. Hiermee is het park wat 3.000 hectare aan natuurgebied bestrijkt een oase voor meer dan 450 vogelsoorten. 

Lees meer over vakantiehuizen in Parc National de Marquenterre
Lees meer over:

Het National natuurpark de Marquenterre is een biologische hotspot aan de kust van Picardië. De naam van het gebied zou een samentrekking zijn van mer qui entre en terre wat letterlijk vertaald ‘de zee die het land binnenkomt’ betekend. Het landschap is dan ook typisch voor kustgebieden en bestaat uit duinen, zilte moerassen, kwelders en rietbedden. Hiermee is het park wat 3.000 hectare aan natuurgebied bestrijkt een oase voor meer dan 450 vogelsoorten.

Doordat bij hoogtij het zoute water van de zee stroomopwaarts van de rivier de Somme doordringt ontstaat er brak water. Ook worden er grote hoeveelheden slib en zand afgezet waardoor het estuarium een dynamisch gebeid is met een grote diversiteit aan abiotische factoren waarbij het zoutgehalte van het water bepalend is voor het voorkomen van de typische planten en dieren in het park. Door de vele sloten in het park wordt het zoutgehalte beïnvloed en gereguleerd. Hierdoor zijn er ook ondiepe vijver met zoet water en op de hogere duinen zijn kleien bossen gesitueerd. De lagere delen bestaan voornamelijk uit rietbedden en zoutwatermoerassen.

Flora en fauna

In het hart van het natuurreservaat van de Baie de Somme ligt het ornithologisch centrum waar u de duizenden trekvogels Kunt observeren op hun doortocht van Siberië, Scandinavië en Groenland naar Afrika. In de lente kunt u de blauwe reiger en witte ooievaars zien broeden in het park. Bijzonder zijn de grote aantallen broedparen lepelaars, die vanuit Nederland hier neerstrijken, en in de bossen op de duinen nestelen. Grote groepen wadvogels zoals kluten, scholeksters, kieviten, regenwulpen en grutto’s nestelen op de zandige eilanden in de kwelders en op de graslanden.

De duinen

De duinen zijn met 265 plantensoorten rijk aan flora en de droge zanderige bodems zijn bedekt met zonneroosjes, duindoorns en struikheide en deze vormen schuilplaatsen voor zandhagedissen. De rietkragen vormen een thuis voor het blauwborstje en in de bossen kunt u het nachtegaaltje horen zingen. In deze bossen horen kunt u ook de prachtige zomertortel waarnemen die een lekker hapje zijn voor de havikarend die normaal vooraal op het Iberisch schiereiland voorkomen. Ook kunt u met een beetje geluk de visarend zien jagen nabij zee en zult u kiekendieven zien jagen op de kwelders.