Vakantiehuizen Paterswoldse meer

Op de grens van Friesland en Groningen ligt ten zuiden van Groningen een groot meer, het Paterswoldse meer. Het meer is weliswaar populair bij recreanten, maar toch is er veel ruimte voor de natuur. Daarnaast is het landschap, met water, rietlanden, weilanden en molens, bijzonder fraai om een fietstocht of wandeling door te maken. Het Friesche veen, aan de zuidkant van het gebied, is geheel aan de natuur gegeven.

Lees meer over vakantiehuizen in Paterswoldse meer
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Op de grens van Friesland en Groningen ligt ten zuiden van Groningen een groot meer, het Paterswoldse meer. Het meer is weliswaar populair bij recreanten, maar toch is er veel ruimte voor de natuur. Daarnaast is het landschap, met water, rietlanden, weilanden en molens, bijzonder fraai om een fietstocht of wandeling door te maken. Het Friesche veen, aan de zuidkant van het gebied, is geheel aan de natuur gegeven.

Het hele gebied bestaat uit verschillende meren. Meest noordelijk liggen de Hoornse plas en het Hoornse meer. Op de Hoornse plas heeft de recreatie de overhand. Zuidelijker ligt het Paterswoldse meer. Hier zijn ook nog regelmatig zeilers te vinden, maar aan de randen is er volop ruimte voor rietkragen. In het zuiden van het gebied ligt het Friesche veen. Het Friesche veen is een moerasbos, afgewisseld met open water en riet, dat geheel aan de natuur is gegeven en beheerd wordt door Natuurmonumenten. Wie de fiets pakt zal al snel een fietstocht maken door het hele gebied en genieten van het landschap. De wandelaar kan het beste naar het Friesche veen gaan.

Ganzen en eenden die overwinteren

Het Paterswoldse meer is een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en eenden. Duizenden kolganzen en honderden brandganzen zijn in de winter in het gebied te vinden. Nonnetjes, brilduikers en zaagbekken zijn dan ook op het meer te vinden. Regelmatig duiken er zeldzamere watervogels op het meer op. Zo zijn er al diverse zee-eenden en is er een parelduiker op het meer waargenomen.

Het moeraslandschap van het Friesche veen herbergt specifieke vogelsoorten. De geheimzinnige roep van de waterral en de langdurige ratel van de sprinkhaanzanger zijn in het voorjaar in het gebied te horen. In de lucht zweven bruine kiekendieven en ook de zeearend wordt af en toe in het Friesche veen waargenomen. Er is in het gebied een vogelkijkhut, die uitkijkt op rietland en open water.

De overige flora en fauna die in het Friesche veen voorkomt zijn meestal ook typische soorten van moerasland. De slangenwortel, een zeldzame moerasplant, kan in het gebied bij honderden tegelijk opduiken. Ook de kleine watersalamander, een amfibie, voelt zich thuis in het gebied.