Vakantiehuizen Paviken

Het natuurgebied Paviken  heeft sinds 1994 de status van natuurreservaat. Dit Natuurreservaat vormt een natuurterrein van ongeveer 76 hectare, waarvan 30 hecatare uit land bestaat en 46 hectare uit water. Dit natuurreservaat bevindt zich op het eiland Götland. Het gebied staat bekend als belangrijk vogelhabitat, zo zijn er hier al meer dan 240 verschillende vogels waargenomen.

Lees meer over vakantiehuizen in Paviken
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het natuurgebied Paviken heeft sinds 1994 de status van natuurreservaat. Dit Natuurreservaat vormt een natuurterrein van ongeveer 76 hectare, waarvan 30 hecatare uit land bestaat en 46 hectare uit water. Dit natuurreservaat bevindt zich op het eiland Götland. Het gebied staat bekend als belangrijk vogelhabitat, zo zijn er hier al meer dan 240 verschillende vogels waargenomen.

Tijdens de tijd van de vikingen was de Paviken een baai, die aangesloten was met de Oostzee. Het vormde toendertijd een natuurlijke haven, waar men steigers op had gebouwd. Vanaf de 8ste eeuw werd deze haven voor meer dan 300 jaar gebruikt, totdat de haven te ondiep werd om verder nog te gebruiken. Vandaag de dag is het dan ook niet langer meer een baai, maar is het een meer geworden en staat het alleen nog via een kanaal in contact met de Oostzee.

Zeldzaam fijn hoornblad

Het noorden van het meer wordt bijna helemaal bedekt met riet, biezen en lisdodde. De onderwater vegetatie in dit meer wordt gedomineerd door fijn hoornblad, wat verder is Zweden zeer zeldzaam is. Meer richting het oosten van dit natuurreservaat zijn een aantal oude begraafplaatsen gevonden, die vandaag de dag nog steeds min of meer zichtbaar zijn. Zo zijn er ook in de jaren ’90 een aantal goed bewaarde houten bruggen gevonden die waarschijnlijk rond het jaar 1000 werden gebouwd.

Vogels en zoogdieren

Het gebied kent een rijk vogelleven. Het is dan ook een van de meest rijke meren aan vogels. Zo kan men hier vogels zoals de fuut, de knobbelzwaan, de grauwe gans, de krakeend, de slobeend, de zomertaling, de bruine kiekendief, de meerkoet, de blauwe reiger, de roerdomp en kraanvogels aantreffen. Andere fauna soorten die men in dit gebied onder andere kan aantreffen zijn de bruine grootoorvleermuis, de eekhoorn, de haas, de hermelijn, de watervleermuis, de egel, de mopsvleermuis (ook wel de dwarsoorvleermuis genoemd), de bosmuis en de ruige dwergvleermuis.