Vakantiehuizen Prunje polder

De Prunje polder is een 214 hectare groot gebied aan de zuidkust van Schouwen, Zeeland. Het is een van de oudste polders van Schouwen-Duiveland waar de geschiedenis nog goed te zien is. Tegenwoordig is het een natuurgebied dat erkenning heeft als “international wetland”, maar enkele decennia geleden bestond het voornamelijk nog uit landbouw.
Lees meer over vakantiehuizen in Prunje polder

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Prunje polder is een 214 hectare groot gebied aan de zuidkust van Schouwen, Zeeland. Het is een van de oudste polders van Schouwen-Duiveland waar de geschiedenis nog goed te zien is. Tegenwoordig is het een natuurgebied dat erkenning heeft als “international wetland”, maar enkele decennia geleden bestond het voornamelijk nog uit landbouw.

Rond de Middeleeuwen is men al begonnen met het uitgraven van het veen. In dit veen zat zout water dat er tijdens inundaties ingetrokken is. Zout was in die tijd een waardevol middel waardoor de afgravingen zo ver doorgingen dat de dijken in gevaar kwamen. Keizer Karel V heeft toen de veenwinning stopgezet en de natuur had de vrije loop. Toen men echter in de zeventiende eeuw begon met ontpolderen is het veranderd in landbouw gronden. Na de stormvloed waren was alles weggevaagd en is met het huidige langbouw begonnen. Tijdens het aanleggen van de Deltawerken is veel buitendijkse getijden gebied verloren gegaan en men is begonnen met Plan Tureluur om die gebieden weer terug te krijgen. De Prunjepolder is als onderdeel van dat plan weer teruggegeven aan de natuur. Het moest weer een kleimoeras worden met kreken, getijdengebieden, ondiep water en hoger gelegen delen. In 1999 is men van start gegaan om het gebied om te vormen door de gedempte kreken weer open te graven, en de natuurlijke zoute kwel te bevorderen.

Flora en fauna

Doordat er veel aandacht is geschonken aan de hydrologie van het gebied heft het snel kunnen hertellen. Nu zijn er velden met zeekraal, lamsoor, schorrekruid en zulte te vinden.

De polder heeft zijn status als “international wetland”vooral te danken aan de enorme groepen (2600) van rotganzen, 2 % van de Europese populatie komt hier overwinteren, de brandgans komt er met 1300 individuen ook foerageren. Er zijn ook zeldzame soorten waargenomen als de Amerikaanse goudplevier en de zwarte rotgans. Ook zijn de rosse grutto, groenpootruiter en zomertaling in moerassen te vinden.