Vakantiehuizen Regionaal Natuurpark les Boucles de la Seine Normande

Het natuurpark Les Boucles de la Seine Normande is een groen gebied waar de rivier de Seine doorheen stroomt en dat zich met zijn 49.000 hectare uitstrekt over twee departementen. Het gebied heeft een lange geschiedenis met landschappen die gesierd worden met kastelen, abdijen en kloosters. 

Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal Natuurpark les Boucles de la Seine Normande

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurpark Les Boucles de la Seine Normande is een groen gebied waar de rivier de Seine doorheen stroomt en dat zich met zijn 49.000 hectare uitstrekt over twee departementen. Het gebied heeft een lange geschiedenis met landschappen die gesierd worden met kastelen, abdijen en kloosters.

Het park kenmerkt zich door het verschil in bodems, waar de Seine aan ten grondslag ligt. De rivier heeft zich ingesleten in het landschap waardoor de kalkrijke terrassen een contrast vormen met de drassige uiterwaarden van de rivier. Op deze kalkrijke heuvels vormen graslanden met bijzondere orchideeën een contrast met de droge bossen. Daarnaast zijn de zure uiterwaarden een paradijs voor insecten en spinachtigen en kenmerkt het landschap zich door rijke graslanden, bosschages en kreupelhout. Daarnaast zijn er uitgestrekte broekbossen die een geschikt habitat vormen voor talrijke vogelsoorten waaronder de visarend en het paapje.

Waterpartijen

De rivier en zijn nevengeulen en plassen die door de dynamiek van de rivier ontstaan, herbergen bijzondere soorten zoals de snoek, zalm en de rivierprik. De uiterwaarden en weides hebben een rijkdom aan insecten zoals veenmollen, meikevers, gouden loopkevers en vliegende herten die in de lijnvormige elementen in de eikenstobben hun heil vinden.

Amfibieën en zoogdieren

De drassige omgeving is uitermate geschikt voor amfibieën zoals de vinpootsalamander en alpenwatersalamander, maar ook voor de adder en ringslangen. Bijzonder is de boomkikker die hier leeft in de braamstruwelen die ontstaan op de hogere delen van de uiterwaarden nabij de bosranden. In de bossen kunt u de capriolen van de altijd vrolijke eekhoorn observeren en marterachtigen zoals steenmarter en dassen en aan vogelsoorten komen hier nachtegaaltjes voor die hun prachtige lied laten horen en het mooie blauwborstje evenals het roodborstje. De velden worden begraasd door runderen en konijnen en hier broeden kieviten en jagen buizerds en bosuilen op muizen.