Vakantiehuizen Regionaal natuurpark les Landes de Gascogne

In het zuidwesten van Frankrijk ligt een van de grootste en mooiste regionale parken van 303.000 hectare. Het natuurgebied heeft een bijzondere rijkdom aan landschappen waaronder waterrijke valleien, droge en natte heides, naald- en loofbossen en lagunes met moerassige vegetatie. Deze diversiteit aan landschappen ligt ten grondslag aan de rijke biodiversiteit van het park. Iedere natuurliefhebber moet een keer dit park hebben bezocht!
Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal natuurpark les Landes de Gascogne

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

In het zuidwesten van Frankrijk ligt een van de grootste en mooiste regionale parken van 303.000 hectare. Het natuurgebied heeft een bijzondere rijkdom aan landschappen waaronder waterrijke valleien, droge en natte heides, naald- en loofbossen en lagunes met moerassige vegetatie. Deze diversiteit aan landschappen ligt ten grondslag aan de rijke biodiversiteit van het park. Iedere natuurliefhebber moet een keer dit park hebben bezocht!

Door het park stroomt de Eyre, die prachtige valleien heeft uitgesleten met weelderige bossen en graslanden. Deze rivier, samengesteld uit de grote en de kleine Leyre, vormen de ruggengraat van het park. De kleine Leyre, rustig en kristalhelder, vloeit samen met de onstuimige grote Leyre met zijn donkere wateren. Dit water kleurt de rivier de Eyre bruin doordat de grote Leyre bladeren van de bossen van het plateau meevoert naar zee.

Onderweg naar zee kruisen de rivieren uitgestrekte dennenbossen die zijn aangeplant op de voormalige natte heidevelden. Deze natte heides lopen door in drassige moerassen die zijn ontstaan in de lagunes waar het zoute water invloed begint uit te oefenen op het landschap.

Flora en fauna

Daar waar de rivieren het park binnenstromen van de hoger gelegen plateaus van de Gascogne, typeren weelderige eikenbossen met een ondergroei van koningsvaren het landschap. Deze bossen en de drassige graslanden worden omgegeven door het gegons van libellen en waterjuffers en door tal van vogels. Zou herbergt het park bijzondere soorten zoals de Bronslibel, Mercuurwaterjuffer en de Gele rombout.

Naast bijzondere insecten is het park een paradijs voor reptielen en amfibieën. Boomkikkertjes kunt u horen roep en in de braamstruwelen en de moerassen en waterlopen zitten vol met groene en bruine kikkers, vroedmeesterpadden, geelbuikvuurpadden en gewone padden. Ook komen er verschillende soorten salamanders voor waaronder bijzondere soorten zoals de molsalamander, de Pyrenese beeksalamander en de vuursalamander.

Bijzonder is het voorkomen van de Europese moerasschildpad, die in Europa sterk in aantallen achteruitgaat. Veder komen er meerdere slangensoorten voor zoals de geelgroene toornslang, de aspisadder en de hagedisslang. Dit vormt een lekker maaltje voor de bijzonder mooie grijze wouwen en natuurlijk de slangenarenden. Heel bijzonder is het voorkomen van de vale gier die hier op kadavers van reeën leeft.