Vakantiehuizen Regionaal park Hoog Jura

Het natuurpark Haut Jura is gesitueerd in een woest gebergte aan de Zwitserse grens, met uitzicht op de Mont-Blanc. De zuidelijke helling van het Juramassief ligt in de Rhône-Alpes waar het water, de wind en vorst het gesteente hebben verweerd en diepe kloven hebben achtergelaten. De regio van de Haut Jura is een van de koudste regio’s van Frankrijk, ondanks dat de bergen niet hoger zijn dan 1720 meter. De uitlopers van het park reiken tot aan de streek Cliff welke een rijke biodiversiteit en een mozaïek aan leefgebieden aan u tentoonstelt.

Het park is in 1986 opgericht om de bijzondere bossen en soorten te beschermen en om de bosbouwkundige culturele erfenis te behouden. Het park is een Natura 2000 gebied en maakt onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van natuurparken, omdat ondanks de bossen en bergweides door de mens geëxploiteerd worden het natuurlijke karakter van het park behouden blijft.
Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal park Hoog Jura
Lees meer over:

Het natuurpark Haut Jura is gesitueerd in een woest gebergte aan de Zwitserse grens, met uitzicht op de Mont-Blanc. De zuidelijke helling van het Juramassief ligt in de Rhône-Alpes waar het water, de wind en vorst het gesteente hebben verweerd en diepe kloven hebben achtergelaten. De regio van de Haut Jura is een van de koudste regio’s van Frankrijk, ondanks dat de bergen niet hoger zijn dan 1720 meter. De uitlopers van het park reiken tot aan de streek Cliff welke een rijke biodiversiteit en een mozaïek aan leefgebieden aan u tentoonstelt.

Het park is in 1986 opgericht om de bijzondere bossen en soorten te beschermen en om de bosbouwkundige culturele erfenis te behouden. Het park is een Natura 2000 gebied en maakt onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van natuurparken, omdat ondanks de bossen en bergweides door de mens geëxploiteerd worden het natuurlijke karakter van het park behouden blijft.

De haut jura kenmerkt zich door de donkere, uitgestrekte wouden. Deze bossen steken zo donker af tegen de kalkstenen rotsen omdat het vooral bestaat uit naaldbomen, die nu nog steeds een belangrijke soort is voor de bosbouwkundige activiteiten in het park. Deze bossen worden afgewisseld door hooilanden en grasvlakten die door schapen worden begraasd. De dalen die door gletsjers zijn uitgesleten zijn bedekt met een waterdichte leemlaag waardoor er een uitgestrekt veenmoeras is ontstaan. Kortom: diversiteit aan natuurlijke landschappen zijn er in deze streek in overvloed!

Flora en fauna

Hoewel een groot gedeelte van het park uit naaldbossen en graslanden bestaat zijn er ook nog droge lindebossen met een bijzonder flora. Op de zuidelijke hellingen in de dalen kunt u in het voorjaar genieten van een prachtige ondergroei in deze bijzondere bossen. De geur van daslook is overweldigend en hiermee is deze eetbare soort duidelijk te onderscheiden van het giftige lelietj-van-dalen die met daslook te verwarren is. Eenbes, rapunzel en anemoontjes sieren verder deze bossen die met hun heldere beken een waar paradijs zijn. In deze beken kunt u zoetwaterkreeften en vuursalamanders aantreffen.

De bossen in het park bieden dekking aan wild zoals reeën en wilde zwijnen, maar ook aan marterachtigen waaronder de boommarter die in boomholtes hun nesten maken. De roffel van de zwarte specht zult u zeker door de bossen horen galmen eveneens de roep van een havik. Bijzonder is de aanwezigheid van de lynx die altijd een groot territorium hebben. Dit is het bewijs dat het park een oase van rust is en een grote natuurwaarde heeft. De gras- en hooilanden zijn bedekt met orchideeën zoals de wespenorchis en andere akkeronkuiden. Deze bloemen trekken tal van bijzondere vlindersoorten aan waaronder de prachtige apollovlinder en het zeer zeldzame berggentiaanblauwje die het kruisbladgenitiaantje als waardplant heeft. Hier heeft u ook kans om een adder aan te treffen en een klapekster die in de bosranden zit te schuilen. Deze maaiweiden, maar ook de moerassen, zijn belangrijke habitats voor bijzondere vogelsoorten zoals de leeuwerik en het paapje, kwartelkoning en de zwarte wouw.

In de moerassen zult u een vleesetend plantje aantreffen, ronde zonnedauw, die hier muggen en andere insecten vangt. Heel bijzonder is de flora en fauna die zich hebben weten aan te passen aan de barre omstandigheden op de rotswanden. Hoge temperatuurschommelingen en het de arme grond trekken specialisten aan waaronder steenbreek. De grotten zijn het thuis voor duizenden vleermuizen die het park rijk is.