Vakantiehuizen Regionaal Park Moerassen Cotentin en Bessin

Door het smelten van de ijskappen zijn 8000 jaar geleden de moerassen van Cotentin en Bessin ontstaan. Door afzetting van klei en slib zijn de moerassen afgesloten van de zee waardoor onder invloed van zoet water zich dikke veenlagen hebben kunnen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van 30.000 hectare aan ‘wetlands’ die als Natura 2000 gebieden zijn geclassificeerd. In 1991 is het Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, een gebied ter grootte van 146.650 hectare, opgericht. Het park omvat niet alleen moerassen maar ook uitgestrekte kusten, estuaria en heidevelden, bossen en cultuurlandschappen.

Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal Park Moerassen Cotentin en Bessin

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Door het smelten van de ijskappen zijn 8000 jaar geleden de moerassen van Cotentin en Bessin ontstaan. Door afzetting van klei en slib zijn de moerassen afgesloten van de zee waardoor onder invloed van zoet water zich dikke veenlagen hebben kunnen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van 30.000 hectare aan ‘wetlands’ die als Natura 2000 gebieden zijn geclassificeerd. In 1991 is het Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, een gebied ter grootte van 146.650 hectare, opgericht. Het park omvat niet alleen moerassen maar ook uitgestrekte kusten, estuaria en heidevelden, bossen en cultuurlandschappen.

Het regionaal park heeft twee gezichten: ’s winters overstromen de rivieren de moerassen waardoor vissen vrij spel hebben, ’s zomers trekt het water zich terug waardoor de uitgestrekte graslanden en venen een thuis bieden aan vogels, paarden en runderen. Niet alleen de moerassen zijn veranderlijk. Aan de kust worden duinen geboren die telkens door de sterke zeewind worden verplaatst. In het westen van het park zijn heuvels van zandsteen waar eiken-beukenbossen het landschap domineren. Het zuiden is een ontgonnen landschap waar de steile hellingen zijn versterkt door de aanplant van hagen en bossen van eiken en iepen.

Grote diversiteit aan habitattypen

Moerassen, heidevelden, rivieren, estuaria, duinen, bossen, deze keur aan biotopen bieden u een grote diversiteit aan flora en fauna. Doordat het park op een belangrijke trekroute licht biedt het natuurgebied een thuis voor 25.000 overwinterende vogels, zoals aan ganzen en eenden. O.a. wintalingen en smienten kunnen worden aangetroffen in het moeras. Tijdens het broedseizoen zijn de moerassen een thuisbasis voor kwikstaarten, paapjes, graspiepers, veldleeuweriken, rietgorzen, kieviten en wulpen. In de omliggende graslanden en rietvelden kunt u de roerdomp, porseleinhoen, blauwborstjes en kiekendieven aantreffen. Aan zee kunnen kleine zilverreigers, meeuwen en aalscholvers worden gevonden. Bijzonder is dat in de schemer op de heidevelden nachtzwaluwen op jacht gaan. Daarnaast herbergt het park 5% van alle ooivaars van Frankrijk.

Pakketten veenmos en veenpluis

De zure en arme moerassen worden gekenmerkt door de dikke pakketten veenmos en veenpluis, echter de opmerkende natuurliefhebber zal ook de bijzondere soorten vinden zoals ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw. Het moeras is vrij ontoegankelijk voor zoogdieren, echter de waterminnende ringslang en de niet geheel ongevaarlijk adder kunt u er wel tegenkomen. Aan de kust kunnen de liefhebbers van mariene zoogdieren hun hart ophalen met het spotten van bruinvissen, tuimelaars en zeehonden.