Vakantiehuizen Regional Park Livradois-Forez

Het natuurgebied du Livradois-Fores is een schitterend park dat bijna 322.000hectare beslaat. Het dal van de rivier Dore kronkelt tussen de beboste bergen van de Livradois en met d heidevelden begroeide Hautes-Chaumes du Fores, een streek die bekend is om zijn kazen en schaapskooien. Dit uitgestrekte natuurgebied is rijk aan biodiversiteit en heeft een grote verscheidenheid aan landschappen. Hiermee is het uitermate geliefd bij natuurliefhebbers, wandelaars en wielrenners.
 
Lees meer over vakantiehuizen in Regional Park Livradois-Forez
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het natuurgebied du Livradois-Fores is een schitterend park dat bijna 322.000hectare beslaat. Het dal van de rivier Dore kronkelt tussen de beboste bergen van de Livradois en met d heidevelden begroeide Hautes-Chaumes du Fores, een streek die bekend is om zijn kazen en schaapskooien. Dit uitgestrekte natuurgebied is rijk aan biodiversiteit en heeft een grote verscheidenheid aan landschappen. Hiermee is het uitermate geliefd bij natuurliefhebbers, wandelaars en wielrenners.

De plateaus aan de westkant van het park bieden een preachtig uitzicht over de dalen van de Dore en alle kraakheldere zijriviertjes. Ten oosten van deze rivier zijn de berghellingen bedekt met dichte dennen- en sparrenbossen die in totaal 30.000 hectare beslaan. Het bergachtige klimaat creëert subalpiene omstandigheden waardoor et diverse zeldzame soorten in deze zone zijn te vinden die nergens anders in het Centraal Massief voorkomen. Met ongeveer 40% van de alle voorkomende zoogdieren in Frankrijk is een bezoek aan het park een must voor iedere natuurliefhebber.

Flora en fauna

In de uitgestrekte naaldbossen is een bijzondere ondergroei aanwezig aangezien deze kenmerkend zijn voor beukenbossen. Deze ondergroei is dan ook een reliek van de oorspronkelijke beukenbossen die ooit de berghellingen domineerden. In deze bossen zijn veel wilde zwijnen en reeën, evenals marterachtigen zoals de boommarter en de steenmarter, de bunzing, de hermelijn en de das. Ook andere roofdieren zoals de vos is een bekend gezicht in het park. Dit is te verklaren door de grote aantallen knaagdieren, waaronder zijn favoriete prooien: bos- en woelmuizen. Naast de algemene rosse woelmuis, veldmuis, ondergrondse woelmuis en de aardmuis, komt in het park ook de sneeuwmuis voor. Deze soort is typisch een soort van bergachtige omstandigheden met uitgestrekte heide- en grasvelden, die hier in de Haut-Chaumes aanwezig zijn.

Bijzonder is de aanwezigheid van de eikelmuis die in de oude bossen in boomholtes leeft en in de dassenburchten overwinterd. De eikelmuis is namelijk een van de weinige muizen die een winterslaap houdt. Voor vleermuizen zijn deze bossen ook een waar paradijs. Naast de algemene dwergvleermuis, komen er ook bijzondere soorten voor zoals de vale vleermuis, de mopsvleermuis en de grootoorvleermuis. De waterrijke dalen zijn uitstekende locaties voor waterspitsmuizen te observeren de in de hogere regionen van het park misschien de Millers waterspitsmuis waar te nemen. In de natte delen van het park de alpenwatersalamander en de vinppootsalamander te vinden.

Tevens zijn hier ook adders en levendbarende hagedissen gesignaleerd die een smakelijk hapje zijn voor roofvogels. De meest opmerkelijkste roofvogels van het park zijn de slangenarend, de rode wouw, de havik en de sperwer, maar ander voorkomende soorten zijn de buizerd, de wespendief, de boomvalk, de torenvalk en de bijzondere grauwe kiekendief die zich op de heidevelden op de hoogvlaktes ophoudt. De meest kenmerkende vogelsoorten in het bos zijn de zwarte specht en de grote bonte specht, maar ook boomkruipers, kruisbekken, zwarte mezen en kuifmezen. De schuwe hazelhoen is hier heel zeldzaam en nestelt vooral in de bosranden.