Vakantiehuizen Røsnæs

Het natuurgebied Røsnæs is een schiereiland ten noordwesten van de stad Kalundborg. Dit natuurgebied heeft een totale oppervlakte van 200 hectare. Op dit schiereiland is het klimaat een van de droogste en zonnigste in Denemarken. Naast de trekvogels die hier te vinden zijn, kan men ook uitstekend aan de kust vissen op soorten zoals zeeforel en geep. In het gebied zijn vele goede wandelpaden te vinden die alle mooie plekjes op Røsnæs aandoen.

Lees meer over vakantiehuizen in Røsnæs
Lees meer over:

Het natuurgebied Røsnæs is een schiereiland ten noordwesten van de stad Kalundborg. Dit natuurgebied heeft een totale oppervlakte van 200 hectare. Op dit schiereiland is het klimaat een van de droogste en zonnigste in Denemarken. Naast de trekvogels die hier te vinden zijn, kan men ook uitstekend aan de kust vissen op soorten zoals zeeforel en geep. In het gebied zijn vele goede wandelpaden te vinden die alle mooie plekjes op Røsnæs aandoen.

Het schiereiland is tijdens de laatste ijstijd ontstaan, zo’n 15.000 tot 20.000 jaar geleden. De ondergrond bestaat voornamelijk uit klei, zand en steen. Destijds heeft een grote gletsjer het ijs omhoog geduwd in de Grote Belt, en na het smelten van het ijs zijn er in dit gebied een reeks boogvormige stuwwallen achtergebleven. Aan de noordzijde van het schiereiland kan men een vuurtoren vinden. In de lente en de herfst kan men hier passerende trekvogels spotten. Andere vogels die men hier kan tegenkomen zijn de buizerd, de grauwe klauwier, de roodhalsfuur en de eidereend. Een karakteristieke vogel voor het open landschap in het gebied is de grasmus, maar ook de roodmus wordt hier vaak waargenomen.

Het gebied is lange tijd begraasd geweest, naar alle waarschijnlijkheid als sinds 1300. Momenteel zijn er veel graslanden te vinden, die zeer waardevol zijn en waar veel warmteminnende soorten voorkomen. Het beheer is dan ook gericht op het behoud van deze graslanden en zijn bijzondere soorten. Het gebied wordt nu dus continue begraasd, om zo meer waardevolle graslanden te herstellen.