Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Skanörs Ljung

Het natuurgebied Skanörs Ljung heeft sinds 1969 de status van natuurreservaat en is in 1984 uitgebreid. Dit natuurreservaat heeft een oppervlakte van meer dan 600 hectare, waarvan 360 hectare uit land bestaat. Dit natuurreservaat maakt deel uit van het Natura-2000 netwerk. Het is tevens een onderdeel van de Ramsar conventie, wat een overeenkomst is inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn. 

Lees meer over vakantiehuizen in Skanörs Ljung
Lees meer over:

Het natuurgebied Skanörs Ljung heeft sinds 1969 de status van natuurreservaat en is in 1984 uitgebreid. Dit natuurreservaat heeft een oppervlakte van meer dan 600 hectare, waarvan 360 hectare uit land bestaat. Dit natuurreservaat maakt deel uit van het Natura-2000 netwerk. Het is tevens een onderdeel van de Ramsar conventie, wat een overeenkomst is inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn.

Dit gebied heeft de status van natuurreservaat gekregen vanwege zijn grote culturele- en natuurwaarden, evenals het belang van het gebied voor recreatieve mogelijkheden. De watergebieden in het noorden en het zuiden van het gebied hebben grote geologische waarden. Deze gebieden zijn door de stromingen van de zee of door stormen constant aan verandering onderhevig. Zowel het land als het water zorgt ervoor dat er een goede leefomgeving voor veel vogels is.

Heidevelden met gagel

Zo’n 150 jaar geleden werd het hele schiereiland bedekt met heide. Vandaag de dag kan men alleen nog in Skanörs Ljung deze heide terug vinden. Op deze heidevelden kan men dopheide, kraaiheide en gagel tegenkomen. Hier groeien dan ook veel zeldzame planten die afhankelijk zijn van de begrazing in het gebied. Het gebied heeft ook een histotische waarede. Zo zijn er resten gevonden van gebouwen die stammen uit het jaar 0. In vochtige gebieden zijn ook sporen van het gebruik van turf gevonden voor bijvoorbeeld daken en omheiningen.

Steltlopers op doortrek

Men vindt helaas niet veel broedvogels op de heide, maar toch zit er een vaste populatie aan kievitten, veldleeuweriken, het paapje en de graspieper. In het zuiden van het natuurreservaat waar er meer water is en waar zowel vochtige graslanden als droge zandgronden te vinden zijn, kan men ook andere vogels aantreffen. Zo kan men hier diverse steltlopers vinden, zoals de kluut, de bonte strandloper, de dwergstern, de zwarte stern en de strandplevier. In de herfst kan men hier veel trekvogels vinden, met name roofvogel trekken over dit gebied heen.