Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Tåkern

Het natuurgebied Tåkern heeft sinds 1975 de status van Natuurreservaat. Dit Natuurreservaat vormt een natuurterrein van ongeveer 2400 hectare. Hiervan bestaat ongeveer 450 hectare open weides met water, 1500 hectare uit rietvelden, 560 hectare uit bossen en 2900 hectare uit open water. Vandaag de dag wordt dit natuurreservaat gezien als het belangrijkste vogelmeer in Noord-Europa. Daarnaast kent het gebied ook zeer mooie flora soorten, die met name rijk zijn aan orchideeën.

Lees meer over vakantiehuizen in Tåkern
Lees meer over:

Het natuurgebied Tåkern heeft sinds 1975 de status van Natuurreservaat. Dit Natuurreservaat vormt een natuurterrein van ongeveer 2400 hectare. Hiervan bestaat ongeveer 450 hectare open weides met water, 1500 hectare uit rietvelden, 560 hectare uit bossen en 2900 hectare uit open water. Vandaag de dag wordt dit natuurreservaat gezien als het belangrijkste vogelmeer in Noord-Europa. Daarnaast kent het gebied ook zeer mooie flora soorten, die met name rijk zijn aan orchideeën.

Het doel van dit natuurreservaat is om randvoorwaarden te creëren voor het behoud van het meer en de omgeving. Het meer Tåkern is ontstaan toen het gebied zo’n 10000 jaar geleden werd afgesloten van de zee. Tijdens de 19e eeuw werd het waterpeil van vele meren verlaagd zodat men beter landbouw kon verrichten in deze gebieden. Van 1842 tot 1844 was het waterpeil in dit meer met 1.7 meter gedaald. Sinds die tijd is de gemiddelde diepte in het meer dan ook maar 0.8 meter. Hierdoor kreeg het riet de kans om te gaan groeien, met als gevolg dat er nu 1500 hectare aan rietvelden zijn.

Broed- en vogelrustgebied

Door de lage waterstand werd het gebied ook aantrekkelijk voor vogels en nu is het dan ook een belangrijke broed- en rustplaats voor vele vogels soorten. Sinds het einde van 1974 is dit meer en het omliggende gebied aangewezen als Ramsar-gebied, en is dus sinds die tijd beschermd gebied. Het grootste gedeelte van het gebied is helaas niet geopend tussen April en eind Juli voor bezoekers, dit vanwege het grote aantal vogels dat hier broed.

In en rondom het meer komen jaarlijks vele vogels om hier te broeden of te rusten. Door de jaren heen zijn er zo’n 276 vogelsoorten waargenomen. Soorten die hier nesten zijn onder andere de zwarte stern, de bruine kiekendief, de roerdomp en de grote karekiet. Zo zijn er in dit gebied ook zo’n 70000 migrerende eenden, ganzen en zwanen waar te nemen. Door de kalkrijke ondergrond en begrazing door onder andere schapen, zijn er in dit gebied veel orchideeën te vinden. Daarnaast is er ook een zeer rijk insectenleven te vinden en dit gebied en zijn er opvallend veel vissen in het water te vinden.