Vakantiehuizen Vogelreservaat Bøtø Nor

Gelegen op Zuid-Falster is het vogelreservaat Bøtø Nor. Dit reservaat heeft een grootte van ongeveer 110 hectare en is een groot waadgebied. Het gebied bestaat uit ondiepe meren, graaslanden, rietbossen en struikgewassen, en staat bekend om de vele vogels die dit gebied in het najaar als rustplaats gebruiken. Bezoekers kunnen van de uitzichttoren over het gebied uitkijken en verschillende vogelsoorten observeren.  

Lees meer over vakantiehuizen in Vogelreservaat Bøtø Nor

153 Natuurhuisjes

Gelegen op Zuid-Falster is het vogelreservaat Bøtø Nor. Dit reservaat heeft een grootte van ongeveer 110 hectare en is een groot waadgebied. Het gebied bestaat uit ondiepe meren, graaslanden, rietbossen en struikgewassen, en staat bekend om de vele vogels die dit gebied in het najaar als rustplaats gebruiken. Bezoekers kunnen van de uitzichttoren over het gebied uitkijken en verschillende vogelsoorten observeren.

Bøtø Nor was oorspronkelijk een ondiepe baai die was afgesloten van de Oostzee. In deze baai lagen 3 lage eilanden genaamd Langø, Bøtø en Bøtø Fang. In 1860 zijn er veel graafwerkzaamheden in het gebied gedaan. Zo werd er een dijk gebouwd en het gebied gedraineerd. In 1872 werd een groot gedeelte van het gebied vernietigd door een watersnoodramp. Later werd er een nieuwe, en teven de huidige, dijk gebouwd. Met een lengte van ongeveer 19 kilometer loopt die dijk van Elkenøre tot Gedser Odde. In 1940 was er nog ongeveer 300 hectare aan onbebouwde gras- en rietlanden en in 1973 werd 173 hectare verklaard tot beschermd gebied. Vandaag de dag is de laatste 110 hectare in het bezit van het Ministerie van Milieu en wordt ook wel Bøtø Nor genoemd.

Vogelrustgebied

Bøtø Nor kent vele bijzondere vogelsoorten die het gebied als rustplaats gebruiken. Soorten die men hier kan observeren zijn onder andere de lammergier, de poelruiters, de bonte strandloper en de steltkluut. Bøtø Nor en de aangrenzende grote, vlakke en open velden spelen een belangrijke rol als internationale rustplaats en voedselgebied voor trekvogels die in het najaar richting het zuiden trekken en in het voorjaar weer noordwaarts terug migreren naar hun broedgebieden. Men vind hier met name trekvogels uit Zweden, Finland en Noord-Rusland. Andere soorten die hier veel voorkomen zijn onder andere de grauwe gans, de rietgans, de kraanvogel, de scholekster, de kievit, de wilde eend, de grauwe gans en de goudplevier. Ook komen er in het gebied veel wulpen voor. Daarnaast kan men hier ook vele roofvogels observeren, zoals de adelaar en de smelleken