Vakantiehuizen Westeinder plassen

Een gebied van ruim 10 mk2, met één grote waterplas (de Westeinderplas) en vele kleine plassen. Deze plassen zijn allemaal met elkaar verbonden door een zeer uitgebreid netwerk van kleine slootjes. De watertoren van Aalsmeer, uit 1928 gebouwd in art deco stijl, is met 50 meter een zeer herkenbaar landmerk.

Lees meer over vakantiehuizen in Westeinder plassen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Een gebied van ruim 10 mk2, met één grote waterplas (de Westeinderplas) en vele kleine plassen. Deze plassen zijn allemaal met elkaar verbonden door een zeer uitgebreid netwerk van kleine slootjes. De watertoren van Aalsmeer, uit 1928 gebouwd in art deco stijl, is met 50 meter een zeer herkenbaar landmerk.

De plassen zijn ontstaan toen men het veen heeft afgegraven om turf te winnen. Toen er echter een grondgebrek dreigde is men in de 17de eeuw weer begonnen met het droog leggen van plassen. De Westeinderplassen zijn echter nooit droog gelegd, deze zijn ongeroerd gebleven wat een mooi ontwikkelt natuurgebied laat zien waar de sporen van de turfwinning nog wel goed zichtbaar zijn.

Flora en fauna

De snoek, paling, snoekbaars en zeldzame Europese meerval doen het goed in deze waterrijke omgeving. Desondanks dat er gevist wordt kunnen al deze soorten nog terug gevonden worden. De Europese meerval valt sinds 1973 onder de Natuurbeschermingswet en mag dan ook niet gevist of uitgezet worden. Het water trekt ook vogelsoorten als de knobbelzwaan, de muskuseend of roerdomp aan. Ook planten als lepeltjesheide, ronde zonnedauw en veen mos worden door het water aangetrokken.

Niet alleen zult u de zwevende silhouetten van de buizerd vinden maar ook de torenvalk, slechtvalk, bruine kiekendief en de zeldzame ruigpootbuizerd zien. De ruigpootbuizerd lijkt zeer veel op de gewone buizerd door zijn variabele verenkleed, maar door de herkenbare witte bovenstaart begrensd door een donkere band. Zomers broed hij in het noorden maar in de winter zakt hij naar beneden om te overwinteren. Er zijn niet alleen roofvogels te vinden, de roep van de koekoek kan u zijn locatie verraden maar ook de herkenbare roep van de spotvogel kan een aanleiding zijn om hem te zien te krijgen.