Natuurgebieden

Vakantiehuis in Europa huren? Hier vind je méér dan alleen een vakantiehuis, je vindt hier namelijk de mooiste onontdekte plekjes in Europa. Europa is een continent dat een hoop te bieden heeft en een enorme diversiteit kent aan natuur. meer informatie

777 natuurgebieden

Bekendelle

Gelderland, Nederland

Bekendelle is een moerasbos in de Achterhoek, enkele kilometers ten zuiden van Winterswijk. Het is een fraai gebied, waarin bos, beekjes en weilanden te vinden zijn. Het riviertje Boven-Slinge stroomt door het gebied heen. De bossen herbergen vele zeldzame plant- en diersoorten die zich thuis voelen...

Nationaal Park Schiermonnikoog

Friesland, Nederland

Het waddeneiland Schiermonnikoog heeft  al sinds 1989 de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park telt een oppervlakte van bijna 1900 hectare. Het is één van de meeste waardevolste duin- en kweldergebieden van Nederland. Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en...

Noordelijke Friese Wouden

Friesland, Nederland

Centraal tussen de Friese plaatsen Dokkum en Drachten ligt het Nationaal Landschap van de Noordelijke Friese Wouden, in het Fries ook wel Noardlike Fryske Wâlden genoemd. Het gebied is ruim 25.000 hectare groot en vormt een onderdeel van het Friese Wouden gebied dat in het oosten van de provin...

Noordvaarder

Friesland, Nederland

De Noordvaarder is een natuurgebied van 650 hectare in het westen van Terschelling. Met vochtige duinvalleien, pioniersvegetaties, zandplaten en stuivende duinen is het een divers gebied waar vele verschillende planten en dieren voorkomen.   De Noordvaarder was een zandplaat ten westen van Te...

Sneekermeer

Friesland, Nederland

Het Sneekermeer is een groot meer in Friesland, gelegen ten oosten van Sneek. Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Het Sneekermeer zelf is geliefd bij watersporters, maar eenmaal bij de rand van het meer en de aanliggende slootjes is er volop ruimte voor natuur. Rietkragen en graslande...

Tjeukemeer

Friesland, Nederland

Het Tjeukemeer is een groot open meer in het zuiden van Friesland. Het Tjeukemeer zelf heeft aan de westkant aan natuur niet veel te bieden, omdat hier een snelweg over het meer heen loopt. Aan de andere zijden van het meer is er aan de randen meer ruimte voor de natuur. Ten oosten van het meer ligg...

Waddenzee

Friesland, Nederland

De Waddenzee is de binnenzee tussen de waddeneilanden en het vasteland van de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Dit staatsnatuurreservaat heeft een oppervlakte van maar liefst 150.000 hectare.  Sinds 1981 vallen grote delen van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet. Dat ho...