Natuurgebieden

Vakantiehuis in Europa huren? Hier vind je méér dan alleen een vakantiehuis, je vindt hier namelijk de mooiste onontdekte plekjes in Europa. Europa is een continent dat een hoop te bieden heeft en een enorme diversiteit kent aan natuur. meer informatie

777 natuurgebieden

Dintelse Gorzen

Noord-Brabant, Nederland

Gelegen in west Brabant met een oppervlakte van 539 hectare zijn de Dintelse gorzen onder beheer van Natuurmonumenten. Tot 1987 stond het nog onder invloed van de getijden maar de sluiting van de Philipsdam kwam het gebied in de overgang van zout naar zoet. De kreken die erdoor stromen zorgen samen ...

Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Noord-Brabant, Nederland

Zoals de naam (Grenspark) van dit Nationale Park al aangeeft, ligt het natuurgebied op zowel Nederlands als Vlaams grondgebied. De grens tussen de twee landen loopt dwars door het gebied heen en werd officieel gevormd in 1843. Heel vroeger werd dit gebied gebruikt door smokkelaars in boter of sigare...

Huis ter Heide

Noord-Brabant, Nederland

Huis ter Heide is landgoed met in het zuidenlandbouwgronden en enkele vennen en in het noordelijke deel naaldbossen. Het was in het verleden wel een heide gebied maar is in 1939 met stoomploegen ontgonnen. Sinds Natuurmonumenten het gebied in 1976 in handen heeft is het begonnen om in de naaldbossen...

Kampina

Noord-Brabant, Nederland

Kampina is met zijn 1200 hectare aan zeer diverse habitats een zeer waardevol natuurgebied. Er komen dennenbossen voor maar ook elzen- en populierenbos die voornamelijk langs de stroomdalen van de Beerze groeien. De droge heide gaat langzaam over in natte heide en tussendoor liggen nog een aantal ve...

Leenderbos

Noord-Brabant, Nederland

Boswachterij Leende met een oppervlakte van 2300 hectare loopt door tot de grens met België. Het grootste gedeelte bestaat uit naaldbos, gevolgd door heide, akkers en graslanden. Grote delen van wat nu dennenbos is was vroeger heide maar is vanaf de negentiende eeuw ontgonnen. De grove denn...

Maashorst

Noord-Brabant, Nederland

De kern van het 2400 hectare tellende Maashorst bestaat uit de Schaijkse Heide, voorheen droge heide maar in de jaren dertig aangeplant met dennen. Waar nog wel heide en graslanden zijn worden beheersmaatregelen getroffen om het open te houden. Als er niks aan gedaan wordt groeit het vanzelf allemaa...

Mariapeel

Noord-Brabant, Nederland

Mariapeel, Deurnsche peel en Grauwveen vormen samen een uitgestrekt natuurgebied van 2736 hectare. Het grootste deel ligt in Limburg maar de Deurnsche peel bevindt zich over de grens in Brabant. Ooit deel van een 30.000 hectare groot hoogveengebied is het nog een van de laatste restanten. Hier vindt...

Mastbos

Noord-Brabant, Nederland

Het Mastbos met een oppervlakte van 570 hectare heeft zijn naam te danken aan de Brabantse naam voor den namelijk mast. Het Mastbos is een van de oudste naaldbossen van Nederland en het een na oudste cultuurbos. Rond 1515 liet graaf Henrik III van Nassau het bos aanleggen. Het hout is op vele plekke...