Natuurgebieden

Vakantiehuis in Europa huren? Hier vind je méér dan alleen een vakantiehuis, je vindt hier namelijk de mooiste onontdekte plekjes in Europa. Europa is een continent dat een hoop te bieden heeft en een enorme diversiteit kent aan natuur. meer informatie

777 natuurgebieden

Het Zwanenwater

Noord-Holland, Nederland

Het Zwanenwater is met een oppervlakte van 604 hectare niet alleen aangewezen als aardkundig monument in 2008, maar sinds 1988 ook een internationaal erkend “wetland” omdat het een belangrijk trekvogelgebied is. Vanaf het strand komt u in de duinen, verder komt u ook duingraslanden, duin...

IJsselmeer

Noord-Holland, Nederland

Ondanks dat het IJsselmeer niet direct als natuurgebied wordt gezien door veel mensen, is het wel degelijk een gebied met veel betekenis voor de natuur. Het IJsselmeer is één van de grootste zoetwater reservoirs binnen geheel West-Europa.  Het is een betrekkelijk jong meer, want t...

Landgoed Twickel

Overijssel, Nederland

Al in 1347 werd de basis gelegd voor het tegenwoordige 4000 hectare telende landgoed. Met de bouw van het kasteel is ruim twee eeuwen later, in 1551 begonnen. Het kasteel heeft in de loop der tijd enkele uitbreidingen gehad en is nog steeds bewoond door de familie van de graaf, en dus niet te bezich...

Markermeer

Noord-Holland, Nederland

Het Markermeer bestaat vrijwel geheel uit open water en is één van de grootste zoetwatermeren in Europa. Het is heerlijk natuur zwemwater en natuurlijk een uniek vogelparadijs. Het Markeermeer zou in de jaren zeventig worden ingepolderd. De Markerwaard moest het sluitstuk worden van de...

Mokbaai

Noord-Holland, Nederland

De Mokbaai is een baai in het zuiden van Texel, gelegen tussen het dorpje ’t Horntje en de zuidelijke zandplaat de Hors. De Mokbaai is niet altijd een baai geweest maar was een waterweg, het Spanjaardsgat genaamd, tussen de zandplaat Hors en het eiland. Al in 1360 werd de baai Mokbaai gen...

Naardermeer

Noord-Holland, Nederland

Het Naardermeer is ruim 1400 hectare groot en gelegen in Noord-Holland. Het natuurgebied bestaat uit plassen, riet, moerasbos, bossen en hooilanden.  Al sinds 1980  valt de helft van het gebied onder de bescherming van “wetlands conventie”. Het gebied heeft een lange historie m...

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Noord-Holland, Nederland

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een fraai afwisselend duingebied met een indrukwekkende variëteit aan flora en fauna. Het Nationaal Park is ruim 2500 hectare groot en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het natuurgebied kreeg in 1995 de status van Nationaal Park en het is onderverdeeld...

Schoorlse Duinen

Noord-Holland, Nederland

De Schoorlse duinen is een duingebied met de hoogste (54 m) en breedste duinen van Nederland. Met een breedte van vijf kilometer is het een indrukwekkende vertoning. Fijn wit zand dat met de wind grote aftstanden aflegt en zich op nieuwe plekken weer neerlegt. Dit spel vormde een dreiging voor het d...

Twiske

Noord-Holland, Nederland

Van de 650 hectare die het Twiske beslaat is een derde water. De Stootersplas is een van de grootse waterlichamen, een oude zandwinningplas. Na de inpoldering rond de jaren dertig bleek de landbouw niet van goede kwaliteit waarna men heeft besloten het inpolderen te stoppen en later het zand te winn...

Westeinderplassen

Noord-Holland, Nederland

Een gebeid van ruim 10 mk2, met een grote waterplas (de Westeinderplas) en vele kleiner plassen. Deze plassen zijn allemaal met elkaar verbonden door een zeer uitgebreid netwerk van kleine slootjes. De watertoren van Aalsmeer, uit 1928 gebouwd in art deco stijl, is met 50 meter een zeer herkenbaar l...