Natuurgebieden

Vakantiehuis in Europa huren? Hier vind je méér dan alleen een vakantiehuis, je vindt hier namelijk de mooiste onontdekte plekjes in Europa. Europa is een continent dat een hoop te bieden heeft en een enorme diversiteit kent aan natuur. meer informatie

777 natuurgebieden

Boschplaat

Friesland, Nederland

De Boschplaat is sinds 1970 een Europees natuurreservaat (eerste van Nederland, twaalfde van Europa) van 4400 hectare groot in het oosten van Terschelling. Samen met de Waddenzee en de Noordvaarder is het in 2009 uitgeroepen door UNESCO als werelderfgoed, dit door de rol het speelt als rust en broed...

De Deelen

Friesland, Nederland

De Deelen is een natuurgebied dat grotendeels bestaat uit laagveenmoeras. Het gebied, dat ongeveer 100 jaar oud is, is erg uitgestrekt en ligt ten noorden van Heerenveen. Een gedeelte van het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Naast laagveenmoeras is er in het gebied ook open water en gr...

Doodemanskisten

Friesland, Nederland

In het westen van Terschelling ligt een duinmeertje met twee eilandjes, de Doodemanskisten. Waar de naam Doodemanskisten vandaan komt is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt gedacht dat het een begraafplaats was voor schipbreukelingen. Ook wordt gedacht dat het vroeger een inham was waar quarantain...

Kroonpolders

Friesland, Nederland

De Kroonspolder ligt in het westen van Vlieland, aan de wadkant. De Kroonspolder bestaat eigenlijk uit drie polders, de eerste met zoet water en de andere twee met brak water. Het water is brak geworden doordat enkele jaren geleden er een doorbraak in de Polderdijk is gemaakt zodat het nu in verbind...

Lippenhuisterheide

Friesland, Nederland

Rond Beetsterzwaag, een dorpje ten zuiden van Drachten, liggen diverse bos- en heidegebieden. De Lippenhuisterheide is het grootste heidegebied in deze omgeving en behoort tot één van de grootste heidegebieden van Friesland. Een gedeelte van de Lippenhuisterheide bestaat uit natte heid...

Nationaal Park De Alde Feanen

Friesland, Nederland

De Alde Faenen is een uitgestrekt moerasgebied in het midden van Friesland. Dit Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 4.000 hectare. Het landschap bestaat uit open water, rietvelden, wilgenbossen en vochtige hooilanden. De plassen in het natuurgebied zijn ontstaan door veen winning.  O...

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Friesland, Nederland

Het Drents-Friese Wold bestaat uit de boswachterijen van Appelscha en Smilde. Het Nationaal Park ligt op de grens van de provincies Friesland en Drenthe en is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het gebied behelst ongeveer 6000 hectare aan bos, heide, stuifzand en beekdal...

Nationaal Park Lauwersmeer

Friesland, Nederland

Op 12 November 2003 werd het Lauwersmeergebied officieel verklaard tot Nationaal Park. Het gebied is ongeveer zestig vierkante kilometer groot. In 1969 werd het Lauwersmeer met een dam afgesloten van de Waddenzee, hierdoor kwamen hoger gelegen zeebodems droog te staan. Doordat deze bodems aan hun...

Oostvaardersplassen

Flevoland, Nederland

De Oostvaardersplassen is een relatief jong natuurgebied, maar wordt beschouwd als één van de beste vogelgebieden van Nederland. Het gebied werd bij de drooglegging van Flevoland bestemd als industriegebied. Het bedrijventerrein kwam echter niet op gang, maar de natuur des te meer. Al ...