Vakantiehuizen Tiengemeten

Het eiland Tiengemeten is een fraai natuureiland in de Haringvliet. Het eiland werd vroeger geheel gebruikt voor de landbouw. In de loop van de tijd is er op het eiland steeds meer ruimte voor de natuur gekomen en in 2007 zijn de laatste landbouwactiviteiten gestopt. Nu vindt er op het eiland veel natuurontwikkeling plaats, en heeft zich er een prachtige natuur ontwikkeld vol met vogels en planten.

Lees meer over vakantiehuizen in Tiengemeten
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Vakantiehuizen Tiengemeten

Het eiland Tiengemeten is een fraai natuureiland in de Haringvliet. Het eiland werd vroeger geheel gebruikt voor de landbouw. In de loop van de tijd is er op het eiland steeds meer ruimte voor de natuur gekomen en in 2007 zijn de laatste landbouwactiviteiten gestopt. Nu vindt er op het eiland veel natuurontwikkeling plaats, en heeft zich er een prachtige natuur ontwikkeld vol met vogels en planten.

Het eiland wordt beheerd door Natuurmonumenten en is alleen te bereiken met de boot vanuit Nieuwendijk. De vaartijden en tarieven staan vermeld op de website van Natuurmonumenten. Op het eiland worden er ook veel activiteiten georganiseerd en is er zogenaamde speelnatuur, een plek waar kinderen in de natuur kunnen spelen. Er kunnen op het eiland vele wandelingen worden gemaakt. Naast de natuur zijn er op het eiland nog enkele oude boerderijen en arbeidershuisjes te vinden.

Plantensoorten

Op het eiland groeien vele plantensoorten. Doordat het eiland in het verleden onder invloed stond van getijden groeien er ook nog zoutminnende planten. In de ontwikkelingsgebieden komen veel bijzondere soorten planten op zoals klein vlooienkruid, smalle aster en slijkgroen. Slijkgroen is een klein plantje dat in de zomer verschijnt op drooggevallen kleiige grond. Slijkgroen vormt samen met enkele mossoorten, zoals slibmos, een associatie die in de zomer opduiken op dit soort plekjes.

Vogelparadijs

Het eiland is een geweldige plek voor vogelliefhebbers. In de winter overwinteren er vele eenden en ganzen. Vooral brandganzen zijn er in de winter volop te bewonderen. In de trektijd is het gebied een trekpleister voor veel soorten steltlopers. Dankzij de natuurontwikkeling, waardoor er veel plekken zijn met een lage waterstand en slikken, is er volop ruimte voor deze vogels. Groenpootruiters, bosruiters, krombekstrandlopers en kleine strandlopers worden regelmatig gezien. In de zomer zingen er veldleeuweriken boven de graslanden, rietzangers in het riet en zitten er zomertalingen in het water tussen de begroeiing verscholen. Er worden regelmatig zeldzame vogelsoorten gezien zoals de zeearend en de witwangstern.