Vakantiehuizen Zoerselbos

Het Zoerselbos is een bosgebied van 400ha groot, gelegen ongeveer 10km ten oosten van Antwerpen. Het is een fraai gebied met graslanden, bossen, beekjes en stukjes moeras. Sinds 1985 is het Zoerselbos officieel beschermd gebied. Het bos leent zich uitstekend voor een kortere of langere wandeling. In het voorjaar bloeit er een uitbundige voorjaarsflora. 
Lees meer over vakantiehuizen in Zoerselbos
Lees meer over:

Het Zoerselbos is een bosgebied van 400ha groot, gelegen ongeveer 10km ten oosten van Antwerpen. Het is een fraai gebied met graslanden, bossen, beekjes en stukjes moeras. Sinds 1985 is het Zoerselbos officieel beschermd gebied. Het bos leent zich uitstekend voor een kortere of langere wandeling. In het voorjaar bloeit er een uitbundige voorjaarsflora.

Aan de Boshuisweg ligt het bezoekerscentrum van het gebied. In dit centrum is informatie over het gebied te vinden en ook is er een groene winkel en een zogenaamde boerenbloemtuin. Het bezoekerscentrum is ook een goed startpunt voor diverse wandelingen. Het gebied kent verschillende gezichten. Sommige stukken bestaan vooral uit droge bossen. Door andere stukken lopen beekjes. Het Heiblok heeft weer een heel ander gezicht. Dit stuk bestaat gedeeltelijk uit nattere gagel en wilgenstruwelen.

Groene specht en goudveil

In het bos zijn er vijf soorten spechten te vinden, en wel drie soorten bonte spechten en de groene en zwarte specht. De groene specht staat bekend om zijn luide roep, wat doet denken aan een harde lach. Deze soort foerageert vaak op mierennesten en wie geluk heeft ziet hem een mierennest overhoop halen. Langs de beken wordt af en toe een ijsvogel gezien. Ook leven er in het bos veel verschillende soorten zangvogels, waaronder de bonte vliegenvanger en de fraai gekleurde vuurgoudhaan.

In het voorjaar bloeit er in het Zoerselbos een uitbundige voorjaarsflora. Langs de beken groeit goudveil, op de drogere delen komen dan anemonen en sleutelbloemen op. Later in het jaar verschijnen soorten als lelietje-van-dalen en gewone brunel. In het bos zijn er ook een aantal bijzondere plantensoorten te vinden, waaronder de koningsvaren en het moeraskartelblad.

In de moerasachtige gebieden leven de alpenwatersalamander en de vinpootsalamander. In de bossen heeft u kans om de hazelworm te zien. Ook reeën, hazen en eekhoorns komen in het Zoerselbos voor.