Noord-Holland

Proefpercelen agroforestry

Door bomen, heggen en struiken te planten op landbouwgrond versterken we de biodiversiteit en het bodemleven op het boerenbedrijf.

Bedrag 30.000 / €30.000

Samen brengen we de natuur terug op het boerenbedrijf

De klimaatcrisis wordt steeds zichtbaarder: wereldwijd sterven dier- en plantensoorten in hoog tempo uit en de leefbaarheid van onze aarde staat ernstig onder druk. Ons huidige economisch productiesysteem put onze aarde uit. Ons huidige voedsel- en landbouwsysteem is gebaseerd op een onhoudbare - intensieve, industriële- werkwijze. Met de enorme afname van insecten, die essentieel zijn voor bestuiving van gewassen, hebben we de bodem onder ons ecosysteem weggeslagen. En dat terwijl er juist veel kansen liggen om voedsel te produceren in balans met de natuur, waarbij natuur en biodiversiteit versterkt worden. Hiervoor is het belangrijk dat we ruimte maken voor natuurinclusieve landbouw.

Dit project biedt een laagdrempelige manier voor agrariërs om agroforestry toe te passen op het boerenbedrijf. Agroforestry is een vorm van landbouw waarin bomen en struiken geïntegreerd worden op het agrarisch bedrijf. Dit draagt op verschillende manieren bij aan positieve impact op de natuur: biodiversiteitsherstel, vastleggen van koolstof, bodem-, lucht- en waterkwaliteit, dierenwelzijn en gezondheid. 

Het doel is meer hectares agroforestry (bomen en struiken) zodat we de natuur terugbrengen op het boerenbedrijf en bijdragen aan biodiversiteitsherstel.

Wat gaan we met dit bedrag doen?
De Natuur en Milieufederaties gaan dit jaar 15 proefpercelen agroforestry aanleggen verspreid in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Met de €30.000 die Natuurhuisje bijdraagt, financieren we 3 van deze proefpercelen agroforestry. Deze 3 proefpercelen worden geïntegreerd bij agrariërs in de omgeving Heerhugowaard, Wieringermeer en Gaasperplas. Binnen het project worden drie varianten van agroforestry aangelegd. Van vrijstaande bomen waar vee tussen kan grazen tot strokenteelt en voedselbossen.

Wat is een proefperceel agroforestry?
Een proefperceel is gemiddeld 1 hectare (0,5 - 1,5 hectare) waar de boer kan experimenteren met agroforestry. Op een proefperceel worden gemiddeld zo’n 500 bomen en struiken geplant, eventueel aangevuld met bloemen en kruidenranden. Door klein te beginnen kan de boer zien hoe het werkt en wat de impact is, om dit later uit te breiden naar meer hectare. Ook doet de boer zo steeds meer kennis op en kan hij andere agrariërs hiermee inspireren. 

Wat betekent dit voor de toekomst?
Dit project biedt deze agrariërs het steuntje in de rug om op korte termijn (klein) aan de slag te gaan en kennis optimaal te delen. We geven de natuur letterlijk de ruimte en bieden boeren de kans om de balans met de natuur in hun bedrijf op praktische wijze te herstellen. Het biedt handelings- en toekomstperspectief voor duurzame landbouw.

Vanwege het grote animo onder agrariërs voor dit project en de potentie van agroforestry, zijn de Natuur en Milieufederaties van plan om in de toekomst nog veel meer proefpercelen aan te leggen door heel Nederland. Zo kunnen we samen impact behalen door de toepassing van agroforestry in Nederland te vergroten!

Volg het project

Dit natuurproject waarbij we proefpercelen agroforestry aanleggen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland kun je hier volgen.

We vullen de afbeeldingen regelmatig aan tot en met de foto van het eindresultaat.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we hebben ondersteund. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.