In de Grevelingen

Onderwater-natuurhuisje

Door het creëren van een natuurlijk onderwaterrif bevorderen we de biodiversiteit in de Grevelingen.


Bedrag: €36.000

Bedrag 36.000 / €36.000

Het onderwaterrif dringt erosie terug en geeft de biodiversiteit een boost

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen door beperkt getij terug te brengen. Maar er is méér nodig om het ecosysteem en de functie van de Grevelingen als broedkamer voor vogels en vissen in de Delta en binnen West Europa te versterken. Dit project is één van de kansrijke initiatieven om in samenhang met herstel van beperkt getij, de biodiversiteit te verbeteren en het ecosysteem gezonder te krijgen.

Onderwaterriffen ter bevordering van de biodiversiteit

Onderwaterriffen als mossel- en oesterbanken zijn dé hotspots van natuur. Ze bieden voor vele organismen een veilige haven in vaak grote en open wateren. Een waar microklimaat waar vele soorten vissen, zakpijpen en schelpdieren van profiteren en daarmee ook soorten die van deze dieren leven, zoals vogels. Daarnaast kunnen ze een rol hebben in de bescherming van landnatuur doordat ze als een natuurlijke vooroever kunnen werken en daarmee erosie van land verminderen. Aanleg van riffen kan een boost geven aan de biodiversiteit en biomassaliteit van de natuur in de Grevelingen. En het zijn prachtige locaties om de onderwaterrijkdom te beleven als duiker of als snorkelaar.

Aanleg onderwaterrif

In het westelijk deel van de Grevelingen, ter hoogte van het zogenaamde Zeehondenplaatje, leggen we met Staatsbosbeheer een onderwaternatuurhuisje in de vorm van een natuurlijk rif aan. Hierbij worden oude bomen neergelegd, verankerd en voorzien van holtes als leefgebied en schuilplaats voor bijvoorbeeld kreeften, vissen en zeeslakken. Daarnaast wordt de ruimte rondom de bomen verstevigd met een kunstmatig rif van een biologisch afbreekbare structuur waar schelpdieren zich in en aan kunnen vestigen.

De aanleg van het onderwaterrif zorgt voor:

  • Het bevorderen van de biodiversiteit door het aanbieden van een nog maar beperkt aanwezig biotoop.

  • Het terugdringen van erosie. Erosie is één van de grootste bedreigingen van de biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta.

  • Dankzij de biobouwfunctie wordt er een natuurlijke luwte gecreëerd met als doel het vergroten van de biodiversiteit voor onder andere: platte oesters en andere schelpdieren, vissen, kreeften, garnalen, zakpijpen, anemonen en vogels.

Volg het project

Het natuurproject waarbij we samen met Staatsbosbeheer het onderwaternatuurhuisje "het Zeehondenplaatje" aanleggen in de Grevelingen kun je hier helemaal volgen.

We vullen de afbeeldingen regelmatig aan tot en met de foto van het eindresultaat. Op de afbeeldingen is het gebied te zien in de Grevelingen waar het onderwaternatuurhuisje wordt gecreëerd.

Foto credits: onderwaterfoto door Ad Aleman.

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we ondersteund hebben. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partners

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.