Terug naar overzicht

Biodiversiteit: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Biodiversiteit: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Wat is biodiversiteit?

De term biodiversiteit is samengesteld uit twee woorden, “biologisch” en “diversiteit”. Zoals deze twee woorden eigenlijk al zeggen wordt met biodiversiteit bedoeld: alle vormen van leven op aarde. En dat is heel wat. Denk aan alle verschillende soorten dieren, planten en micro organismen, maar ook de ecosystemen waarin zij leven. De totale biodiversiteit op onze planeet is gigantisch! Gelukkig maar, want hoe meer variatie en balans er in de natuur is, hoe beter het met de aarde gaat en ook met ons als mens.

Het belang van biodiversiteit

We beseffen het niet altijd, maar we hebben biodiversiteit nodig om te kunnen bestaan. Zonder een gevarieerde, sterke, natuur komt onze gezondheid in gevaar. Denk maar eens aan al het voedsel dat je elke dag eet, er zijn miljarden bestuivers nodig om ons van groenten, fruit en andere natuurlijke ingrediënten te voorzien. Veel medicijnen zouden nooit geproduceerd zijn zonder het bestaan van exotische planten en helende kruiden. Daarnaast beschermt de natuur onze leefomgeving, zoals mangrovebomen en koraalriffen die kustgebieden beschermen tegen stormen en overstromingen.

Alle ecosystemen met hun flora en fauna zijn van groot belang voor het voortbestaan van de aarde. Samen zorgt al het leven voor de juiste balans in de natuur. Maar hier is wel een grote verscheidenheid aan soorten voor nodig. Helaas gaat het op dit moment niet goed met veel dier- en plantensoorten, hun leefomgeving en bestaan wordt bedreigd.

Biodiversiteitsverlies

Door de mens is de biodiversiteit op aarde drastisch verslechterd. Leefgebieden zijn vernietigd, het aantal wilde dieren is, volgens het WWF, met 60% verminderd en sommige diersoorten zijn zelfs helemaal uitgestorven. Dit is rampzalig, voor de natuur en dus ook voor ons. Het verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, een heel groot probleem.

Ook in Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit verloren gegaan. Sterker nog, we zijn een van de landen in Europa waar de biodiversiteit er het slechtste voor staat. Er is in ons land nog maar 15% over van de inheemse dier- en plantensoorten die we in 1900 hadden. Oorzaken hiervan zijn, volgens de Wageningen Universiteit, verstedelijking, vervuiling, overbevissing en maatregelen om de landbouwproductie te verhogen zoals ontwatering van natte gebieden en het gebruik van kunstmest. Er is in ons kikkerlandje weinig of geen enkel gebied meer met ongerepte natuur en voor bijna 40% van alle soorten is een Rode lijst opgesteld, zij worden in meer of mindere mate bedreigd.

Kirsten Schuijt, directeur van WWF Nederland, vergelijkt biodiversiteit met een houten blokkentoren “Als je er telkens één blokje uittrekt, kan de toren lang blijven staan. Maar een blokje te veel en het hele bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verzwakken, zonder dat het systeem bezwijkt? Het is tijd dat we ons realiseren dat natuur onmisbaar is voor ons.”

Lokale natuurprojecten

Veel landen hebben maatregelen getroffen en afspraken gemaakt voor het beschermen van de biodiversiteit, zo ook Nederland. Hierdoor is er gelukkig wel wat verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland sinds 2011 circa 33.000 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Alleen is dit niet genoeg, ondertussen neemt de populatie boerenlandvogels nog steeds af en is de visserij nog altijd niet volledig duurzaam.

Wij hebben het dan ook tot onze missie gemaakt om de lokale biodiversiteit te beschermen. Dit doen we door jou, en vele andere natuurliefhebbers, te laten genieten van de natuur. Wij dragen 3.5% van onze totale omzet af aan lokale natuurprojecten. Zo helpen we mee aan het herstellen van de balans tussen de mens en de natuur. Want dat is hard nodig! We doen dit nu al in Nederland, België, Duitsland en Italië, maar we hopen dit binnenkort nog verder uit te breiden naar andere landen binnen Europa. Elk natuurproject is anders, zo zijn er projecten waarbij we het leefgebied van een bepaalde diersoort verbeteren of een stuk bos verjongen ten gunste van de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Met ieder project kunnen we op een andere manier iets betekenen voor de natuur.

Tips! Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je natuurlijk ook bijdragen aan de biodiversiteit, alle kleine beetjes helpen! Zo kun je bijvoorbeeld:

 • Van je tuin of balkon een groen paradijs maken voor vogels, bijen, vlinders en insecten.

 • Zoveel mogelijk streek- en seizoensproducten eten en zo min mogelijk voedsel verspillen.

 • Minder vaak met het vliegtuig op vakantie gaan en zoveel mogelijk reizen met het openbaar vervoer, of je fiets.

 • Bronnen:

  https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit

  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nederland-haalt-de-biodiversiteitsdoelen-in-2020-niet.htm

  https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2014/natuur/biodiversiteit-en-oorzaken-van-verlies-in-europa

  https://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten

  Inloggen

  Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

  Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.