Vakantiehuizen Alblasserwaard

Tussen de Lek en de Niewe Merwede ligt de Alblasserwaard. Het gebied strekt zich uit van Alblasserdam in het westen tot Gorinchem in het oosten. Kenmerkend voor het gebied is het polderlandschap. Uitgestrekte polders met weilanden sloten en molens. Vooral de molens van Kinderdijk zijn wereldberoemd. Hier bevindt zich ook een mooi natuurgebied: De Hoge Boezem.
Lees meer over vakantiehuizen in Alblasserwaard

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Tussen de Lek en de Niewe Merwede ligt de Alblasserwaard. Het gebied strekt zich uit van Alblasserdam in het westen tot Gorinchem in het oosten. Kenmerkend voor het gebied is het polderlandschap. Uitgestrekte polders met weilanden sloten en molens. Vooral de molens van Kinderdijk zijn wereldberoemd. Hier bevindt zich ook een mooi natuurgebied: De Hoge Boezem.

De Hoge Boezem is een belangrijk moerasland en is aangewezen als Natura 2000 gebied. In het gebied zijn er diverse wandelpaden en er is ook een vogelkijkhut die over het gebied uitkijkt. De Hoge Boezem is vooral belangrijk voor vogels van moeras en rietland. Er broeden veel purperreigers en zwarte sterns, beide typische soorten van moerasland. Daarnaast broeden er snorren, sprinkhaanzangers, rietzangers en karekieten. In de trektijd trekken er allerlei steltlopers door. In het najaar is er een kans om een visarend te zien in de Hoge Boezem.

In de Hoge Boezem en langs de oevers van de Lek en Merwede groeien vele planten. In de Hoge Boezem groeien vooral moerasplanten, waaronder het oranje springzaad. Ook groeit hier het zeldzame zomerklokje. Langs de rivieren groeien heel andere soorten, zoals doornappel, amaranten en late stekelnoot.

Langenbroek

Verder naar het oosten ligt bij polder Langenbroek ook een vogelkijkpunt. Dit gebiedje is een zogenaamd plasdras-gebied, wat inhoudt dat het land meestal met een dunne laag water bedekt is. Hierdoor ontwikkeld er zich een gebied met deels vegetatie en deels slikken en water. Plasdras-gebieden trekken vaak veel vogelsoorten aan, en dat gebeurt ook in polder Langenbroek. In de winter zijn er vooral veel ganzen te zien, maar in het voorjaar bezoeken grutto’s, wulpen, kleine plevieren en bonte strandlopers het gebied. Er duiken regelmatig zeldzamere steltlopers op, zoals de kleine strandloper en krombekstrandloper. In de zomer is er al eens een porseleinhoen gezien. Het is dus een goede plek om vogelsoorten te zien en leren herkennen.

Bijzonder is dat er vele soorten libellen voorkomen in de Alblasserwaard. Zeldzame soorten zoals de bruine korenbout, rivierrombout, tengere grasjuffer en vuurlibel zijn in de regio te vinden.