Vakantiehuizen Bargerveen

Vroeger was half Nederland er mee bedekt, maar tegenwoordig komt hoogveen nog slechts op enkele plaatsen in Nederland voor. Het Bargerveen is er één van. Dit verlaten en uitgestrekte gebied in de zuidoosthoek van Drenthe herbergt dankzij dit unieke landschap veel bijzondere dieren en planten. Hier kan men het veenlandschap in volle glorie bewonderen, en dankzij het speciale hoogveenpad ook ervaren hoe het veen aanvoelt!
Lees meer over vakantiehuizen in Bargerveen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Vroeger was half Nederland er mee bedekt, maar tegenwoordig komt hoogveen nog slechts op enkele plaatsen in Nederland voor. Het Bargerveen is er één van. Dit verlaten en uitgestrekte gebied in de zuidoosthoek van Drenthe herbergt dankzij dit unieke landschap veel bijzondere dieren en planten. Hier kan men het veenlandschap in volle glorie bewonderen, en dankzij het speciale hoogveenpad ook ervaren hoe het veen aanvoelt!

Het beheer van het gebied ligt in handen van Staatsbosbeheer, dat ervoor gezorgd heeft dat het gebied goed toegankelijk en te overzien is vanaf diverse wandel- en fietspaden. Het Bargerveen valt onder Natura 2000 en de vogel- en habitatrichtlijn. Het gebied bestaat grofweg uit drie gebieden: Het Meerstalblok, het Amsterdamsche Veld en het Schoonebeekerveld. Vooral het Meerstalblok is uniek omdat het veen hier nooit is afgegraven. Dat is elders wel op grote schaal gebeurt, en dat is er ook de oorzaak van dat er nu nauwelijks meer veenlandschap te vinden is.

Wielewalen en zonnedauw

Het Bargerveen valt niet voor niets onder de Vogelrichtlijn. Voor de grauwe klauwier is het Bargerveen het belangrijkste broedgebied in Nederland. Deze ‘gemaskerde’ vogel eet grote insecten die hij vaak op doorns spietst, zodat hij deze op een later moment op kan eten. Ook enkele mooi gekleurde vogelsoorten die in Nederland over het algemeen schaars zijn komen hier in redelijke aantallen voor. Enkele van deze vogels zijn de wielewaal, de geelgors en de blauwborst.

Aan de vegetatie is goed te zien dat het Bargerveen een goed ontwikkeld veengebied is. Tussen de veenmossen, die het hoogveen ‘levend’ maken, komen er typische plantensoorten voor als zonnedauw, lavendelheide, witte snavelbies en kleine veenbes.

Deze soorten zijn in Nederland alleen in veengebieden te vinden. Een echte zeldzaamheid die in het Meerstalblok groeit is de lange zonnedauw. Deze plantensoort komt in Nederland slechts op enkele plaatsen voor. Om hem te zien is echter wel wat geluk nodig en goede kennis van de Nederlandse plantensoorten. Het plantje lijkt namelijk op de algemenere ronde en kleine zonnedauw, die ook veel in het veen te vinden zijn.

In de zomer zorgen vlinder- en libellensoorten ervoor dat er volop leven in het veen is. Vooral de libellenliefhebber kan zijn ogen uitkijken. Er zijn in het Bargerveen maar liefst 40 soorten libellen vastgesteld waaronder een aantal zeldzame soorten. De venglazenmaker wordt regelmatig in het gebied gezien. Deze soort komt enkel in veengebieden voor en is daarom in Nederland aan een beperkt aantal plaatsen gebonden. In het veen komen ook reeën en vossen voor die de natuur in

dit gebied compleet maken. Wie nog nooit een veengebied bezocht heeft zal zijn ogen uitkijken in deze omgeving!