Vakantiehuizen Camperduin

Camperduin is een klein dorpje gelegen in Noord-Holland. Het heeft een klein natuurgebied (37 hectare) aangezien het meeste bij het grote gebied de Schoorlse Duinen hoort. Onderdeel van Camperduin zijn De Putten, een vogelreservaat die ontstaan is doordat men in 1950 klei heeft afgegraven. Door de menging met regenwater zijn de plassen minder brak geworden. 

Lees meer over vakantiehuizen in Camperduin

93 Natuurhuisjes

Camperduin

Camperduin is een klein dorpje gelegen in Noord-Holland. Het heeft een klein natuurgebied (37 hectare) aangezien het meeste bij het grote gebied de Schoorlse Duinen hoort. Onderdeel van Camperduin zijn De Putten, een vogelreservaat die ontstaan is doordat men in 1950 klei heeft afgegraven. Door de menging met regenwater zijn de plassen minder brak geworden. 

Beheerders hebben vervolgens eilandjes in de plassen aangelegd en hebben de oevers minder steil gemaakt zodat het meer geschikt wat voor vogels. Ondertussen behoort het gebied tot de Natura-2000, onder de naam Abstkolk & De Putten. Zowel als een rustplaats voor trekvogels wordt er ook door broedvogels veel gebruik gemaakt. 
 
Vogels kijken nabij Camperduin
 
KluutDe vogelkijkhut van de Camperduin ligt dicht bij zee waardoor ook zeevogels goed waargenomen kunnen worden. Zo is het mogelijk om de roodkeelduiker en de jan-van-gent boven de oceaan in het voorbijgaan te zien. De roodkeelduiker trekt vooral in de winter langs als hij warmere gebieden opzoekt. In de zomer broedt hij in Scandinavië en is daarom niet in zijn broedkleed te zien in Nederland. Ook vanaf de zeewering is het vogels kijken met een verrekijker goed te doen. Ook verschillende soorten steltlopers komen hier even bijtanken voor hij zij doorvlieg. Smienten overwinteren in grote groepen. 
 
Aan broedende vogels zitten er de kluut, de visdief en de kokmeeuw. Bergeenden die in nabijgelegen duinen broeden komen in het voorjaar met hun jong door de duinen gewaggeld om in de plassen voor het eerst te zwemmen. Kleinere niet broedende vogels zoals de rouwkwikstaart, oeverpieper en de ijsgors zijn ook te vinden bij de plassen. 
 
Ook al is het gebied bekend om zijn vogels heeft het ook nog een aantal bijzonder planten zoals de gele hoornpapaver en de bermooievaarsbek.