Vakantiehuizen De Braak

Op de grens van Friesland en Groningen ligt, net ten noorden van het dorpje Paterswolde, landgoed De Braak. Op het landgoed wordt bos afgewisseld met graslanden. Tijdens het wandelen kan u in het voorjaar genieten van de stinzenplanten, en in de zomer broeden er vele vogels. Ten oosten van Paterswolde ligt een ander fraai landgoed: landgoed  ‘De Duinen’.

Lees meer over vakantiehuizen in De Braak

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Op de grens van Friesland en Groningen ligt, net ten noorden van het dorpje Paterswolde, landgoed De Braak. Op het landgoed wordt bos afgewisseld met graslanden. Tijdens het wandelen kan u in het voorjaar genieten van de stinzenplanten, en in de zomer broeden er vele vogels. Ten oosten van Paterswolde ligt een ander fraai landgoed: landgo****ed ‘De Duinen’.

Landgoed De Braak leent zich uitstekend voor een rustige wandeling. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en het beheer is voornamelijk natuurgericht. In het voorjaar bloeien er vele soorten stinzenplanten. Anemonen, sneeuwklokjes en vingerhelmbloem geven in dit jaargetijde de bodem kleur. Later in het jaar komen soorten als hartbladzonnebloem en adderwortel boven de grond.

Roek en blauwe reiger kolonie

De Braak herbergt twee bijzondere kolonievogels. Er is een kolonie roeken, die bestaat uit honderden paartjes. Daarnaast is er een kolonie van blauwe reigers, die uit enkele paren bestaat. Bijzonder in het gebied is de vleermuizenkelder. In de winter overwinteren er veel vleermuizen in deze kelder. In de zomer zitten de vleermuizen vooral in boomholtes, tegen de schemering zijn ze dan te zien als ze hun eerste ronde boven het landgoed maken.

Eikenpage in De Duinen

Het landgoed De Duinen ligt ten oosten van Paterswolde en Eelde. Dit landgoed heeft een afwisseling van bos, weilanden en beekjes. Ook in dit landgoed groeit er in het voorjaar een uitbundige stinzenflora, en zijn de winterakoniet, lenteklokje en zelfs de bosgeelster in De Duinen te vinden.

In de bossen van De Duinen leven diverse bosvogels. De bossen zijn oud genoeg voor de zwarte specht en appelvink. Aan de bosranden zijn regelmatig reeën te zien. In de zomer vliegen er ook vele vlinders langs de bosranden. Naast de algemene en opvallende atalanta, distelvlinder en dagpauwoog komen er ook kleinere en minder opvallende soorten voor als eikenpage en boomblauwtje. De eikenpage lijkt op het eerste gezicht een saai bruin vlindertje, maar van dichtbij valt de blauwe gloed en de bijzondere ‘staart’ aan de vleugels op.