Vakantiehuizen De Geul

De Geul in onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel wat een oppervlakte heeft van ongeveer 43 km2. De Geul is een open duinvallei met in het zuidelijk deel nog een oud vestingwerk; Batterij de Hoorn.
 
Lees meer over vakantiehuizen in De Geul
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

De Geul in onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel wat een oppervlakte heeft van ongeveer 43 km2. De Geul is een open duinvallei met in het zuidelijk deel nog een oud vestingwerk; Batterij de Hoorn.

Waar tegenwoordig de Geulplas ligt was voorheen een strandvlakte die door duinen werd afgesloten van het strand. In 1927 werd de laatste duin gevormd die het gehele gebied afgesloten maakte. De natuur heeft sindsdien vrij spel gehad maar onderging toch nog menselijke invloeden. Door de waterwinning was het gebied droger, toen deze in 1993 stopte is het gebied weer vernat wat tot een andere vegetatie hoorde. Ook wordt een deel van het gebied begraasd door Schotse Hooglanders om de vegetatie kort te houden.

Flora en fauna

Met 400 paar broedende lepelaars was het in 2012 de grootste kolonie van Nederland. Er broeden echter nog vele andere soorten zoal de blauwe kiekendief maar ook stormmeeuwen en zilvermeeuwen. Ook zijn er kleine zeldzame vogeltjes gezien zoals de bladkoning en de sperwergrasmus. De uitgestrekte rietvelden die bij de Geulplas liggen zijn zeer geschikt voor vele van deze kleinere zangvogels, en te overzien vanaf het uitkijkpunt aan de kant van de Mokbaai.

De kleine mantelmeeuw is de meest voorkomende meeuw, tot de jaren zestig werden meeuwen bestreden. Toen daar een eind aan kwam groeide de populaties snel maar door een verandering in vistechnieken zijn ze inmiddels weer wat afgenomen.

Zeer zeldzame mosbloempje maar ook zeldzame soorten als de tere guichelheil, verfbrem en galigaan zijn te vinden. De bloemen trekken weer vlinders aan zoals de grote beer, sint-jansvlinder en de bastaardsatijnvlinder. De grote beer is een bruine nachtvlinder met een witte lijnentekening, als hij zijn onderste vleugels laat zien is het ineens prachtig oranje met zwarte vlekken. De sint-jansvlinder is een dagactieve nachtvlinder die goed te herkennen is, zwarte vleugels met rode stippen met rode ondervleugels.