Vakantiehuizen De Zak van Zuid-Beveland

Op het eiland Zuid Beveland in Zeeland ligt de Zak van Zuid Beveland. Het is een waardevol cultuurlandschap en een van de oudste polderlandschappen van Nederland. De lange strijd met water is zeer goed in dit gebied terug te vinden.

Lees meer over vakantiehuizen in De Zak van Zuid-Beveland
Lees meer over:

Op het eiland Zuid Beveland in Zeeland ligt de Zak van Zuid Beveland. Het is een waardevol cultuurlandschap en een van de oudste polderlandschappen van Nederland. De lange strijd met water is zeer goed in dit gebied terug te vinden.

Het is een mozaïek van landschappen tussen de vele slingerende dijkjes. Het dorpje Nisse ligt in een van de oudste gebieden. De meidoornheggen die om de polders zijn geplant worden in het voorjaar prachtig. Al in de twaalfde eeuw is men begonnen om dijken op te werpen tegen het vorderende water. Er zijn ook welen terug te vinden, deze ontstaan als een dijk doorbreekt. Bij het gat wat dan ontstaat, ontstaat vaak een kolk, door de kracht van het water blijft een lager gelegen weel over. Dit zijn tegenwoordig poelen. De zuidkant van de dijken en soms de kreekruggen hebben een heel andere vegetatie gekregen doordat de zon het opwarmt.

Het gebied wordt begraasd met koeien en vooral schapen, deze houden de vegetatie open en zorgen voor variatie. Het zeefort bij de Ellewoutsdijk is niet alleen een historisch bouwwerk maar ook een zeer mooi uitkijkpunt om het gebied goed te kunnen overzien. De grenslinden die zijn aangeplant om de grenzen van vroegere ambachtsheerlijkheden aan te geven.

Flora en fauna

De vegetatie op de warmere zuidhellingen heeft soms soorten die tot zuidelijk Europa behoren. Dit kunnen soorten zijn als wilde marjolein, aardaker en wollige distel. Deze en vele andere planten trekken vele insecten aan als zweefvliegen, kevers, bijen sprinkhanen en vlinders als het oranje zandoogje en koevinkje. Deze insecten trekken op hun beurt weer vogels aan als de torenvalk en de steenuil, maar ook kleinere vogels als de winterkoning. Als u geluk heeft ziet u hoe een roofvogel een insect uit de lucht vangt en al vliegend opeet. In en rond de poelen zijn middelste zaagbek, dodaars en wulpen te vinden.