Vakantiehuizen Grote veld

Het Grote veld is een bosgebied dat grofweg ligt tussen Zutphen, Vorden en Lochem. Het bosgebied wordt afgewisseld met graslanden, akkers, landhuizen, heideveldjes en enkele vennetjes. In het gebied zijn er volop mogelijkheden om te wandelen. Ook in de wijde omgeving is er over het algemeen veel ruimte voor de natuur waardoor het loont om fietstochten te maken.
Lees meer over vakantiehuizen in Grote veld
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Grote veld is een bosgebied dat grofweg ligt tussen Zutphen, Vorden en Lochem. Het bosgebied wordt afgewisseld met graslanden, akkers, landhuizen, heideveldjes en enkele vennetjes. In het gebied zijn er volop mogelijkheden om te wandelen. Ook in de wijde omgeving is er over het algemeen veel ruimte voor de natuur waardoor het loont om fietstochten te maken.

Het Grote veld wordt beheert door Natuurmonumenten, dat probeert het landschap te herstellen zoals het vroeger was: Meer afwisseling tussen heide en bos. Het resultaat van het natuurbeheer is nu al goed terug te zien. Er zijn weer diverse heideveldjes waarop jeneverbessen, en zelfs klokjesgentianen groeien. In of dichtbij het grote veld liggen er diverse landhuizen en kastelen. Een van de kastelen is kasteel Vorden. Dit kasteel is te bezichtigen, en men kan hier ook een kopje koffie krijgen. Natuurmonumenten heeft in het Grote veld diverse wandelroutes uitgezet. Er kan ook er voor worden gekozen om zelf een route te wandelen, of een fiets te pakken en de omgeving te verkennen.

Flora en fauna Grote veld

In het gebied broeden enkele bijzondere soorten vogels. Er broeden vier soorten spechten, waaronder de zwarte specht. De roep van de zwarte specht is in het voorjaar over een kilometer afstand te horen. Een andere broedvogel van het Grote veld is de wespendief. Deze roofvogel haalt zijn voedsel vooral uit nesten van bijen, wespen en hommels. De roofvogel lijkt op de veel algemenere buizerd, maar hij verschilt door de langere staart en het streepjespatroon op de ondervleugels. Er broeden slechts enkele honderden paren van de wespendief in Nederland. Dankzij het natuurbeheer komt ook de nachtzwaluw weer in het Grote veld voor. Deze nachtvogel broedt op de heideterreinen in het gebied. De beste kans om hem waar te nemen is in de schemering tijdens warme zomeravonden. De vogel begint dan in de schemering met zingen: een onafgebroken geheimzinnig geratel.

Ook veel andere dieren leven er in het Grote veld. Reeën zijn vaak te vinden aan de bosranden, en er is kans om een vos of eekhoorn tegen te komen. Veel insectensoorten voelen zich ook thuis in het gebied. In de zomer vliegen er veel libellen en dagvlinders rond. Af en toe worden er zeldzame vlindersoorten waargenomen, zoals de kleine ijsvogelvlinder en de grote weerschijnvlinder. In de toekomst zullen deze soorten zich dankzij het natuurbeheer misschien definitief weten te vestigen in het