Vakantiehuizen Harderbroek

Harderbroek is een natuurontwikkelingsgebied gelegen tegen het randmeer Wolderwijd, dichtbij Harderwijk. Het Harderbroek is een open gebied, met plassen en rietlanden, en is voornamelijk vanaf de dijk goed te overzien en er zijn enkele wandelpaden. Vlakbij Harderbroek ligt het Harderbos. Het Harderbos is een jong bosgebied met volop wandelmogelijkheden.

Lees meer over vakantiehuizen in Harderbroek
Lees meer over:

Harderbroek is een natuurontwikkelingsgebied gelegen tegen het randmeer Wolderwijd, dichtbij Harderwijk. Het Harderbroek is een open gebied, met plassen en rietlanden, en is voornamelijk vanaf de dijk goed te overzien en er zijn enkele wandelpaden. Vlakbij Harderbroek ligt het Harderbos. Het Harderbos is een jong bosgebied met volop wandelmogelijkheden.

Zowel het Harderbroek als het Harderbos worden beheerd door Natuurmonumenten. Het Harderbroek ligt langs de dijk en is vanaf daar goed te overzien. Er zijn vaak veel vogelsoorten te zien, waaronder veel eenden en steltlopers. In de winter overwinteren er onder andere het nonnetje en de krooneend. Het mannetje van de krooneend lijkt met zijn grote oranje kop wel een exotische vogel, terwijl het mannetje van het nonnetje met zijn zwart-witte patroon minstens even fraai is. In de trektijd is er kans om verschillende soorten steltlopers te zien, zoals de kluut of de bontbekplevier.

In het Harderbroek kan ook het laarzenpad gelopen worden. Over dit pad loop je via een stukje bos en een orchideeënweide naar een uitkijkpunt. Hier is er meer kans om rietvogelsoorten tegen te komen, zoals het baardmannetje. Ook enkele plantensoorten die typisch zijn voor natte graslanden kunnen in de zomer gezien worden, zoals het moeraskartelblad. Dit is een fraai plantje met roodachtige bloemen en paarsachtige gekartelde blaadjes.

Harderbos

Het Harderbos bestaat vooral uit bosgebied, maar ook hier is open water en natte graslanden te vinden. Net als veel andere bosgebieden in Flevoland geldt ook voor het Harderbos dat de natuur zich in korte tijd erg snel heeft weten te ontwikkelen. Dit komt voornamelijk doordat de kleigrond erg vruchtbaar is. In het Harderbos zijn zowel voor kinderen als ouderen voldoende mogelijkheden om te wandelen. Er is een vogelkijkhut, een vlonderpad, een ontdekbos en er worden regelmatig excursies gegeven onder leiding van de boswachter.

In het Harderbos leven diverse zeldzame zoogdiersoorten, zoals de otter, bever en boommarter. Er is veel geluk voor nodig om één van deze dieren te zien, omdat het allemaal uitgesproken nachtdieren zijn. Wel kunnen de knaagsporen gezien worden die de bevers veroorzaken. Er is meer kans om in de zomer de bruine kiekendief te zien. Deze roofvogel broedt in het gebied en is vooral te zien wanneer hij laag over de rietlanden zweeft op zoek naar een prooi. Er zijn ook veel soorten insecten, waaronder vlinders en libellen, te vinden in het Harderbos. Een bezoekje aan dit ‘oerbos’ is zeker de moeite waard.