Vakantiehuizen IJsselmeer

Ondanks dat het IJsselmeer niet direct als natuurgebied wordt gezien door veel mensen, is het wel degelijk een gebied met veel betekenis voor de natuur. Het IJsselmeer is één van de grootste zoetwater reservoirs binnen geheel West-Europa.  Het is een betrekkelijk jong meer, want tot 1932 had de zee hier vrij spel. Totdat in dat jaar de Afsluitdijk gebouwd werd, hierdoor veranderde het meer in een zoetwatergebied. 

Lees meer over vakantiehuizen in IJsselmeer

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Ondanks dat het IJsselmeer niet direct als natuurgebied wordt gezien door veel mensen, is het wel degelijk een gebied met veel betekenis voor de natuur. Het IJsselmeer is één van de grootste zoetwater reservoirs binnen geheel West-Europa. Het is een betrekkelijk jong meer, want tot 1932 had de zee hier vrij spel. Totdat in dat jaar de Afsluitdijk gebouwd werd, hierdoor veranderde het meer in een zoetwatergebied.

Het IJsselmeer heeft een oppervlakte van maar liefst 110.000 hectare. In ieder jaargetijde is er wel iets leuks te beleven op en rondom het meer. Het gebied is officieel bestempeld als een natura 2000 gebied. De natuur in het gebied kampt met serieuze problemen als zandwinning en industrialisatie. Echter zijn er nog genoeg natuurlijke hoogtepunten te vinden op het meer.

Tienduizenden toppers

Jaarlijks speelt er zich op het IJsselmeer een indrukwekkend vogelfenomeen af. ’s Winters verblijven er op het meer maar liefst tienduizenden toppereenden. In totaal betreft dit zo’n 75 tot 90 procent van het totale aantal overwinterende toppers in Nederland. Er zijn zelfs aantallen boven de honderd duizend bekend. Niet alleen binnen Nederland is het gebied van grote betekenis voor de topper. Ook in Noord-West Europa is het één van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor de eenden.

De toppers zijn op verschillende plekken goed waar te nemen. Een verrekijker of telescoop is wel een vereiste voor het zien van deze bijzondere eenden. Goede plekken om de grote groepen vanaf de vaste wal waar te nemen zijn Medemblik, Den Oever of Enkhuizen.

Andere vogelsoorten

Het IJsselmeer is niet alleen van belang voor de topper. Er zijn ook een hoop andere vogels die erg gebaat zijn bij het gebied. In de winter is het een belangrijk rustgebied voor andere eendensoorten zoals de kuifeend, tafeleend en de brilduiker. In het meer doen deze duikeenden zich te goed aan de populatie van driehoeksmossel.

In het voorjaar en gedurende de zomer zijn er tal van andere vogelsoorten waar te nemen op het water. Op het water vind je vogelsoorten als de aalscholver, fuut, dodaars en de dwergmeeuw. Ook zijn er verschillende soorten sterns aanwezig in het gebied, zoals de zwarte stern, visdief en zelfs de reuzenstern. In de verschillende rietgebieden aan de randen van het IJsselmeer treft je bijzondere rietvogelsoorten aan. Je vindt hier onder andere de roerdomp, rietzanger, snor en porseleinhoen.