Vakantiehuizen Kampina

Kampina is met zijn 1200 hectare aan zeer diverse habitats een zeer waardevol natuurgebied. Er komen dennenbossen voor maar ook elzen- en populierenbos die voornamelijk langs de stroomdalen van de Beerze groeien. De droge heide gaat langzaam over in natte heide en tussendoor liggen nog een aantal vennen.

Herstelwerkzaamheden zijn in dit gebied zeer succesvol geweest, een mooi voorbeeld zijn de kleine landbouwveldjes. Deze zijn na intensief gebruik weer verschraald en mooie graslanden geworden waar weer volop nectar planten voor vlinders, zoals de keizermantel, is te vinden. De gedenksteen van mr.dr.P.G. van Tienhoven, een van de oprichters van Natuurmonumenten bevindt zich op een heuvel aan de oostkant van de heide. Door de inzet van van Tienhoven zijn de twee beekjes bespaard gebleven van ruilverkaveling en kanalisatie. In het gebied zijn 950 soorten planten en dieren aangetroffen, dit voornamelijk door de grote diversiteit van leefgebieden en de onveranderde beekloop. 

Lees meer over vakantiehuizen in Kampina

Filters
39 Natuurhuisjes