Vakantiehuizen Kampina

Kampina is met zijn 1200 hectare aan zeer diverse habitatten een zeer waardevol natuurgebied. Er komen dennenbossen voor maar ook elzen- en populierenbos die voornamelijk langs de stroomdalen van de Beerze groeien. De droge heide gaat langzaam over in natte heide en tussendoor liggen nog een aantal vennen.

Lees meer over vakantiehuizen in Kampina

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Kampina is met zijn 1200 hectare aan zeer diverse habitatten een zeer waardevol natuurgebied. Er komen dennenbossen voor maar ook elzen- en populierenbos die voornamelijk langs de stroomdalen van de Beerze groeien. De droge heide gaat langzaam over in natte heide en tussendoor liggen nog een aantal vennen.

Herstelwerkzaamheden zijn in dit gebied zeer succesvol geweest, een mooi voorbeeld zijn de kleine landbouwveldjes. Deze zijn na intensief gebruik weer verschraald en mooie graslanden geworden waar weer volop nectar planten voor vlinders, zoals de keizermantel, is te vinden. De gedenksteen van mr.dr.P.G. van Tienhoven, een van de oprichters van Natuurmonumenten bevindt zich op een heuvel aan de oostkant van de heide. Door de inzet van van Tienhoven zijn de twee beekjes bespaard gebleven van ruilverkaveling en kanalisatie. In het gebied zijn 950 soorten planten en dieren aangetroffen, dit voornamelijk door de grote diversiteit van leefgebieden en de onveranderde beekloop.

Flora en fauna

In het zuiden van het gebied loopt de beek de Beerze. In de moerassige dalen van dit beekje komen vogels voor als de blauwborst, sprinkhaanrietzanger en patrijs. De inunderende delen van het beekdal zijn rijkelijk begroeid met zwarte elzen, hop, kamerfoelie en bitterzoet. Ook ziet u met enig geluk de tengere pantserjuffer of het bonte dikkopje over het water vliegen.

De vennen zijn voorzien van twee kijkhutten waarvan u de zeldzame porseleinhoen zou kunnen treffen. Iets meer kans maakt u op de watersnip, slobeend of talingen. Als u dichterbij de vennen en poelen gaat kijken kan het zijn dat de kamsalamander of poelkikker zich laat zien.

De droge heide in het Noordelijke deel wordt prachtig als de struikheide in bloei staat, maar als u langzaam richting de nattere heide gaat zult u steeds verbaasd staan dat u weer een ander bloemetje tegenkomt. Bij de natte heide aangekomen zult u soorten als de lavendelheide, veenbes en zonnedauw vinden die elke hun eigen kleuren aan het palet toevoegen.