Vakantiehuizen Korendijksche slikken

Tegen het Haringvliet aangedrukt liggen de Korendijkse Slikken. Zoals de naam van het gebied al zegt bestaat het gebied deels uit slikken en moerasland. De rest van het gebied bestaat vooral uit weilanden, waarin in de zomer veel weidevogels broeden. In de winter is het gebied belangrijk voor ganzen en eenden, en tegenwoordig zijn er dan zelfs zeearenden te vinden!

Lees meer over vakantiehuizen in Korendijksche slikken

8 Natuurhuisjes

Tegen het Haringvliet aangedrukt liggen de Korendijkse Slikken. Zoals de naam van het gebied al zegt bestaat het gebied deels uit slikken en moerasland. De rest van het gebied bestaat vooral uit weilanden, waarin in de zomer veel weidevogels broeden. In de winter is het gebied belangrijk voor ganzen en eenden, en tegenwoordig zijn er dan zelfs zeearenden te vinden!

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het is mogelijk om in de Korendijkse Slikken een wandeling te maken. Aan de randen van het gebied komt het land in contact met de Haringvliet. Vroeger stond de Haringvliet direct in verbinding met de zee en waren er grote verschillen tussen eb en vloed. In 1970 werd de Haringvliet afgesloten, wat enorme gevolgen had voor de natuur, aangezien het water veranderde in zoetwater. Sinds 1997 is er discussie om de Haringvlietdam weer deels open te zetten, om de getijden terug te krijgen. Tegenwoordig is daar nog steeds discussie over.

Zeearend en zwartkopmeeuw

De Korendijkse Slikken is voor vogels een prachtig natuurgebied. Vooral in de winter zijn er duizenden brandganzen te bewonderen. Daarnaast overwinteren er veel eendensoorten, zoals grote zaagbek, nonnetje en wintertalingen. Grote zilverreigers zijn in de winter ook vaak te bewonderen, maar het hoogtepunt is toch zeker de zeearend die hier de afgelopen winters steevast langskomt.

In het voorjaar maken de wintergasten plaats voor doortrekkers en broedvogels. In de trektijd komen groenpootruiter, bonte strandloper en witgatjes foerageren op de slikken. In de zomertijd bezoeken lepelaars en zwartkopmeeuwen het gebied. De weilanden zijn een broedplaats voor tureluurs, grutto’s en kieviten.

In de zomer is het gebied rijk aan insecten. Onder andere dagvlinders, zoals het icarusblauwtje, hooibeestje en bruin zandoogje zijn dan in de Korendijkse Slikken te vinden.