Vakantiehuizen Krekengebied bij Ouwerkerk

Het krekengebied bij Ouwerkerk heeft een oppervlakte van ongeveer 140 hectare en is een restant van de watersnoodramp in 1953. Nadat in november van 1953 het laatste gat was gedicht bleven de stroomgeulen als een litteken achter in het landschap. Door het zoutgehalte was het niet meer geschikt voor landbouw.
Lees meer over vakantiehuizen in Krekengebied bij Ouwerkerk

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het krekengebied bij Ouwerkerk heeft een oppervlakte van ongeveer 140 hectare en is een restant van de watersnoodramp in 1953. Nadat in november van 1953 het laatste gat was gedicht bleven de stroomgeulen als een litteken achter in het landschap. Door het zoutgehalte was het niet meer geschikt voor landbouw.

Toen Staatbosbeheer het gebied in 1956 in handen kreeg zijn de geulen gedeeltelijk gedicht zodat ze veel kleiner werden wat resulteerde in de huidige vorm. De plek waar de dijk gebroken was is een bos geplant met populieren, eiken, essen, iepen en beuken, ook zijn er paden door het gebied aangelegd. Om het gebied open te houden is een kudde schapen uitgezet. Machines kunnen niet overal komen en hebben een veel grotere impact dan dieren. Om beesten te laten grazen is een veel natuurlijkere vorm en zal de variatie in vegetatie ten goede komen. Als het mooi weer is kan het de moeite waard zijn om het gebied met een kano in te trekken, hierdoor ziet u alles van een nieuw kant. Er zijn ook excursies zodat u op plekken komt die anders niet toegankelijk zijn.

Flora en fauna

Doordat de kreken in de winter niet snel dichtvriezen wegens hoge zoutconcentraties zijn veel vogels aangetrokken tot dit gebied. Zo kunnen watervogels als de geoorde fuut, brilduiker en kuifduiker nog voedsel vinden als andere plekken zijn dichtgevroren. Tussen de zeedijk en de grote kreek is een inlaag, ook deze is zeer geliefd bij vogels en zult u in een blauwe flits de ijsvogel over het water zien scheren maar kunt u ook de kleine zwaan, witgat en kleine zilverreiger zien. In deze inlaag zijn ook zoutminnende planten als zeekraal en zeeaster vinden.

In het bos kunt u weer hele andere soorten tegenkomen als de grauwe vliegenvanger, kleine barmsijs, fitis en de tjiftjaf. Het geroffel van de specht maakt het iets makkelijker om hem te zien te krijgen, de stille houtsnip echter kan zo ineens voor uw neus wegvliegen.