Vakantiehuizen Kwade hoek

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ligt in het noordwesten een prachtig en afwisselend duingebied: Kwade Hoek. Het gebied heeft voor iedereen wat te bieden. Of je nu naar planten, vogels of andere dieren kijkt, of gewoon een mooie wandeling wilt maken, het is allemaal mogelijk in de Kwade Hoek. In dit duingebied zijn meer dan 250 soorten vogels en meer dan 400 soorten planten vastgesteld. 
Lees meer over vakantiehuizen in Kwade hoek
Lees meer over:

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ligt in het noordwesten een prachtig en afwisselend duingebied: Kwade Hoek. Het gebied heeft voor iedereen wat te bieden. Of je nu naar planten, vogels of andere dieren kijkt, of gewoon een mooie wandeling wilt maken, het is allemaal mogelijk in de Kwade Hoek. In dit duingebied zijn meer dan 250 soorten vogels en meer dan 400 soorten planten vastgesteld.

De Kwade Hoek, beheerd door Natuurmonumenten, is een bijzonder duingebied. De zee heeft veel invloed op het gebied, waardoor er een natuurlijke verdeling van soorten in het gebied aanwezig is. Door deze invloed is het gebied namelijk constant in beweging en is er altijd ruimte voor pioniers om zich in het gebied te vestigen. In de Kwade Hoek zijn er diverse wandelroutes uitgezet. Daarnaast worden er regelmatig excursies gegeven door Natuurmonumenten. Aan de oostkant van het gebied ligt de haven van Stellendam. Dit is vooral voor vogelaars een geliefde plek omdat er op de strekdam veel vogelsoorten te zien zijn.

Flora en fauna

In het noordoosten ligt er een grote slikplaat. Daar ten zuidwesten van beginnen de duinen. Het dichtste bij de zee liggen de jonge en open duinen en kwelders, verder landinwaarts is er steeds meer plaats voor oudere bossen. Door deze variatie in biotopen is er ook een grote diversiteit in vogels. Op de slikken foerageren vele soorten steltlopers. Te denken valt aan grote aantallen kluten, rosse grutto’s en zilverplevieren. Deze drie steltlopersoorten zijn vrij makkelijk te herkennen. De kluut is opvallend zwart-wit en zijn snavel is omhoog gewipt. De Rosse grutto heeft een opvallend rode borst en lange vrij rechte snavel, en de zilverplevier maakt een kenmerkend tji-lu-wie geluid. Op de kwelders worden er in het winterhalfjaar regelmatig strandleeuweriken gezien en in de zomer broeden er nachtegalen en zomertortels.

De flora kenmerkt zich door veel zoutminnende planten. Op de kwelders kunnen planten als schorrenkruid, lamsoor, zeekweek en blauwe zeedistel groeien. Wat meer richting het binnenland groeien ratelaars, kandelaartje en diverse soorten uit het geslacht Verbascum, de toortsen.

Voor de kust zwemmen er geregeld bruinvissen en zeehonden. In de duinen komen reeën voor. Verder herbergt de Kwade Hoek allerlei bijzondere en spectaculaire diersoorten. Zo is de rups van de zeldzame kuifvlinder een fraaie lichtblauwe rups met gele en zwarte vlekken. De rups leeft van bladeren van toortsen en wie hem wil zien moet dan ook goed letten op de toortsplanten.