Vakantiehuizen Lepelaarplassen

Het natuurgebied Lepelaarplassen ligt ten westen van Almere. Dit natuurgebied staat vaak in de schaduw van het iets noordelijker gelegen en meer bekende natuurgebied de Oostvaardersplassen. Toch is het zeer de moeite waard om de Lepelaarsplassen een bezoek te brengen. Het gebied bestaat uit moeras, graslanden, wilgenbossen en open water. Er zijn mogelijkheden om te wandelen en fietsen en er is een vogelkijkhut geplaatst.

Lees meer over vakantiehuizen in Lepelaarplassen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurgebied Lepelaarplassen ligt ten westen van Almere. Dit natuurgebied staat vaak in de schaduw van het iets noordelijker gelegen en meer bekende natuurgebied de Oostvaardersplassen. Toch is het zeer de moeite waard om de Lepelaarsplassen een bezoek te brengen. Het gebied bestaat uit moeras, graslanden, wilgenbossen en open water. Er zijn mogelijkheden om te wandelen en fietsen en er is een vogelkijkhut geplaatst.

De Lepelaarplassen worden beheerd door het Flevolandschap. Er is een fietsroute uitgezet, en vooral buiten het broedseizoen kan er volop gewandeld worden. In het broedseizoen is een gedeelte van het gebied afgesloten, maar ook dan kan nog steeds de vogelhut bereikt worden. Deze hut (met de naam ‘De Lepelaar’) kijkt uit op een aalscholverkolonie, maar regelmatig is ook de ijsvogel vanuit de hut te zien. De ijsvogel is een prachtig blauw met oranje gekleurd vogeltje, die kleine visjes uit het water opduikt en opeet.

Rietvogels

In de Lepelaarplassen broeden veel soorten rietvogels. Dit is mede te danken aan het beheer van het Flevolandschap. In samenwerking met Vogelbescherming zijn er ondiepe slenken gegraven waardoor er een ideaal biotoop voor rietvogels is ontstaan. Er broeden nu roerdompen, karekieten, waterrallen en baardmannetjes. De kroon op het werk van Flevolandschap is de woudaap. Deze kleine reigersoort broedt slechts op enkele plekken in Nederland. Het is een soort die erg verborgen in het riet leeft. De kans om deze soort waar te nemen is het grootst in het late voorjaar. In de avond laten de mannetjes dan een merkwaardige schreeuw uit het riet horen.

Lepelaars

Lepelaars en grote zilverreiger zijn vaak te vinden in dit natuurgebied. Ook brengt de zeearend vanuit de Oostvaardersplassen regelmatig een bezoek aan het gebied. In de trektijd rusten er diverse steltlopers en eenden in de Lepelaarplassen. Naast vogels komen er veel planten en insecten in het gebied voor. De wilgenbossen en moerassen herbergen diverse plantensoorten. Een soort die vooral in natte graslanden voorkomt is het goudknopje. Bij deze plant lijkt het alsof de bloem geen kelk- en kroonbladeren heeft waardoor de bloem eruit ziet als een goudgele knop. Aan insecten is het gebied vooral voor libellen interessant, die ook profiteren van het natuurbeheer.