Vakantiehuizen Lippenhuisterheide

Rond Beetsterzwaag, een dorpje ten zuiden van Drachten, liggen diverse bos- en heidegebieden. De Lippenhuisterheide is het grootste heidegebied in deze omgeving en behoort tot één van de grootste heidegebieden van Friesland. Een gedeelte van de Lippenhuisterheide bestaat uit natte heide, waardoor het gebied een grote waarde heeft voor plant- en diersoorten.
Lees meer over vakantiehuizen in Lippenhuisterheide
Lees meer over:

Rond Beetsterzwaag, een dorpje ten zuiden van Drachten, liggen diverse bos- en heidegebieden. De Lippenhuisterheide is het grootste heidegebied in deze omgeving en behoort tot één van de grootste heidegebieden van Friesland. Een gedeelte van de Lippenhuisterheide bestaat uit natte heide, waardoor het gebied een grote waarde heeft voor plant- en diersoorten.

De Lippenhuisterheide is voor het grootste gedeelte in particulier bezit en slechts een klein gedeelte wordt beheerd door het Friese landschap. In het terrein zijn wandel- en fietspaden aangelegd. Rond Beetsterzwaag ligt een bosgebied dat uit bos en enkele kleine gras- en heidevelden bestaat. In dit gebied staan er ook diverse landhuizen. Er komen in het bosgebied veel bosvogels voor. Goudvinken, appelvinken en kruisbekken zijn enkele vinkachtige die in het gebied te zien zijn. Daarnaast komen er diverse soorten spechten voor, waaronder de groene specht. Deze spechtsoort leeft vooral van mieren en wie geluk heeft kan deze specht bij een mierennest aantreffen.

Zonnedauw op de natte heide

De natte heide in de Lippenhuisterheide is van grote waarde voor veel plantensoorten. Hier groeien zonnedauw (foto), eenarig wollegras,Zonnedauw klokjesgentiaan en stijve ogentroost. De zonnedauw is een vleesetende plant. De plant heeft dan ook in plaats van bladeren rode armen waarop allemaal beklierde draadjes zitten. Als een insect hierop landt zal deze niet meer kunnen ontsnappen. De plant verteerd het insect en gebruikt de voedingsstoffen om zelf te kunnen groeien. Zonnedauw is vooral te vinden aan de randen van vennen, waar de vegetatie nog niet is overgenomen door heide. Wie op de Lippenhuisterheide is moet dus zeker de grond in de gaten houden.

Twee soorten slangen

Er leven twee soorten slangen op de Lippenhuisterheide, de ringslang en de adder. Beide soorten zijn lastig waar te nemen en meestal zijn ze al gevlucht voordat de wandelaar iets door heeft. Er leven ook veel vlinders en libellen op de Lippenhuisterheide. Onder andere het heideblauwtje, een dagvlinder, is er in de zomer te vinden. Enkele vogelsoorten die in het gebied broeden zijn de wulp, watersnip, houtsnip, koekoek en wielewaal.