Vakantiehuizen Mariapeel

Mariapeel, Deurnsche peel en Grauwveen vormen samen een uitgestrekt natuurgebied van 2736 hectare. Het grootste deel ligt in Limburg maar de Deurnsche peel bevindt zich over de grens in Brabant. Ooit deel van een 30.000 hectare groot hoogveengebied is het nog een van de laatste restanten. Hier vindt u dan ook voornamelijk veenplassen, moerassen, heidevelden maar ook bos. Door de winning van turf is een mozaïek ontstaan waarin naast de voorgenoemde landstypes ook akkers en grasland zich mengen.

Lees meer over vakantiehuizen in Mariapeel
Lees meer over:

Mariapeel, Deurnsche peel en Grauwveen vormen samen een uitgestrekt natuurgebied van 2736 hectare. Het grootste deel ligt in Limburg maar de Deurnsche peel bevindt zich over de grens in Brabant. Ooit deel van een 30.000 hectare groot hoogveengebied is het nog een van de laatste restanten. Hier vindt u dan ook voornamelijk veenplassen, moerassen, heidevelden maar ook bos. Door de winning van turf is een mozaïek ontstaan waarin naast de voorgenoemde landstypes ook akkers en grasland zich mengen.

Naast een Natura 2000, vogelrichtlijnen en habitatrichtlijnen gebied is het in 1993 is het internationaal erkend als een belangrijk “wetland” dat behouden moet worden. Om het gebied open te houden zijn naast runderen een kudde Nederlandse landgeiten ingezet. Dit is een zeldzaam huisdierras waarvan het gebied een erkend fokstation is. Voor de gebieden die te kwetsbaar zijn voor de beesten wordt toch gemaaid en gekapt om het open te houden. Het is niet alleen belangrijk dat het gebied vochtig blijft maar ook arm. Als het te voedselrijk wordt zullen bepaalde soorten gaan domineren of er komt geheel andere vegetatie voor terug. Als men begint met veen winning zal eerst het gebied ontwaterd worden, dit heeft grote gevolgen gehad voor Mariapeel. Dankzij een vernattingproject in de jaren ’90 zijn grote delen van het gebied weer hersteld.

Flora en fauna

Het natte natuurgebied is heel belangrijk voor trekvogels, vooral de kraanvogel is veel te vinden in het gebied. In de winter zult u de rietgans vinden die de vennen gebruikt als slaapplaats maar ook de blauwe kiekendief en de klapekster. Door de overvloed aan natte habitats zijn er veel reptielen en amfibieën waaronder de heidekikker, groene en bruine kikker, de bastaardkikker maar ook levend barende hagedissen en de gladde slang (niet giftig). Naast vele insecten die in en rond het water leven is er voor vogelliefhebbers ook voldoende te zien. Zo kunt u de sprinkhaanrietzanger, de blauwborst maar ook de heide zwaluw tegenkomen. Naast de kleine en ronde zonnedauw kunt u de lavendelhei, wollegras en vele veenmossoorten als Wrattig veenmos, Fraai veenmos en Hoogveen-veenmos vinden.