Vakantiehuizen Markermeer

Het Markermeer bestaat vrijwel geheel uit open water en is één van de grootste zoetwatermeren in Europa. Het is heerlijk natuur zwemwater en natuurlijk een uniek vogelparadijs. Het Markeermeer zou in de jaren zeventig worden ingepolderd. De Markerwaard moest het sluitstuk worden van de Zuiderzeewerken en onder meer een tweede Schiphol mogelijk maken. Pas in 2003 ging er officieel een streep door de Markerwaard. Gedurende veertig jaar is het ondiepe water (2 tot 5 meter) aan zijn lot overgelaten. 

Lees meer over vakantiehuizen in Markermeer

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Markermeer bestaat vrijwel geheel uit open water en is één van de grootste zoetwatermeren in Europa. Het is heerlijk natuur zwemwater en natuurlijk een uniek vogelparadijs. Het Markeermeer zou in de jaren zeventig worden ingepolderd. De Markerwaard moest het sluitstuk worden van de Zuiderzeewerken en onder meer een tweede Schiphol mogelijk maken. Pas in 2003 ging er officieel een streep door de Markerwaard. Gedurende veertig jaar is het ondiepe water (2 tot 5 meter) aan zijn lot overgelaten.

Rond het Markermeer vind je veel oud Hollandse plaatsen als Hoorn, Volendam, Edam en Marken. Marken is een echt stilte gebied omdat daar verder geen verkeer is toegestaan. In de winter zie je rond de vuurtoren ‘Het paard van Marken’ het kruiende ijs.

Bijzondere vogels

Vogelaars vinden hier nonnetjes, de zwarte stern, verder grote aantallen tafeleenden, kuifeenden en toppereenden, die foerageren op driehoeksmossels. Nabij de Houtribsluizen vind je een broedkolonie van de visdief. En soms zie je een visarend die komt overvliegen vanuit de Oostvaardersplassen.

Aanleg van natuureilanden

Momenteel is Natuurmonumenten bezig met een plan voor de aanleg van natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp zou het hardnekkige slibprobleem oplossen en het Markermeer verijken met natuuroevers. Langse de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad komt een gevarieerd landschap met zandplaten, wilgenbossen, moeras en stukken open water. Nieuwe bewoners daar worden dan de krooneend, zwarte ooievaar, zee- en visarend.

Al dat experimenteren is nodig om een robuust ecologisch systeem te creëren, waardoor ook de vele (trek)vogels en wintergasten meer profijt hebben van het grote zoetwatermeer.