Vakantiehuizen Naardermeer

Het Naardermeer is ruim 1400 hectare groot en gelegen in Noord-Holland. Het natuurgebied bestaat uit plassen, riet, moerasbos, bossen en hooilanden. Al sinds 1980 valt de helft van het gebied onder de bescherming van “wetlands conventie”. Het gebied heeft een lange historie maar is na veel strijd toch bestemd voor de natuur. Ook al is niet het gehele gebied opengesteld voor publiek blijft er genoeg terrein over wat wel toegankelijk is.

Lees meer over vakantiehuizen in Naardermeer

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Naardermeer is ruim 1400 hectare groot en gelegen in Noord-Holland. Het natuurgebied bestaat uit plassen, riet, moerasbos, bossen en hooilanden. Al sinds 1980 valt de helft van het gebied onder de bescherming van “wetlands conventie”. Het gebied heeft een lange historie maar is na veel strijd toch bestemd voor de natuur. Ook al is niet het gehele gebied opengesteld voor publiek blijft er genoeg terrein over wat wel toegankelijk is.

In 1629 voor het eerst ingepolderd, toen de Spaanse dreiging kwam is het echter weer ondergezet om vervolgens in 1883 weer drooggelegd te worden. Dit werd in 1986 weer gestaakt wegens de hoge kosten voor het bemalen. Vervolgens had de gemeente Amsterdam het als vuilstort voor huisvuil willen gebruiken wat voor veel opstand heeft gezorgd. Door economische redenen is het uiteindelijk toch niet doorgegaan en is het in 1905 aangekocht door de kersverse Natuurmonumenten. Het is het eerste gebied dat werd aangekocht door deze vereniging.

Vogelkijkhutten en observatieschermen

In het gebied zijn wel 5 observatiepunten zoals een vogelkijkhut en een observatiescherm aanwezig om rustig de natuur waaronder vele vogels te bekijken. Er broeden door de natte omstandigheden veel watervogels. Zo zijn er nesten van de purper reiger, baardmannetje en kleine en grote karekiet. De laatste twee zijn aardig afgenomen de laatste tijd. Dit komt onder andere door de verdroging van het gebied, hierdoor neemt het aantal moerasvogels af en het aantal bosvogels toe.

Visarenden nest

Er is een nest voor visarenden geplaatst in een hoogspanningsmast. Er komen zeer regelmatige visarenden van Duitsland overvliegen er is al eens een baltsend paartje gezien in het Naardermeer. Omdat vele visarenden in Duitsland ook in hoogspanningsmasten geboren zijn verwacht men dat het nest niet leeg zal blijven.

Rode lijst soorten

In de hooilanden zijn een aantal rode lijst orchideeën voor als de moeraswespenorchis, groenknolorchis, vleeskleurige orchis welriekende nachtorchis en andere zeldzame soorten voor als moeraskartelblad, , veenreukgras en sterzegge. Nabij het water zult u de zeldzame soorten als puntig fonteinkruid, plat fonteinkruid of groot nimfkruid kunnen treffen.